4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra Rv. 15 tatt natt til 9. august. En av mange veier som nå er stengt. (Foto: Asbjørn Stensrud / SVV)

Alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim er stengt

Det er mange stengte veier på Østlandet. La bilen stå hvis du kan! Det er oppfordringen fra Statens vegvesen. Mange i vårt område er i ferd med å «flytte» til Trondheim for stuestart, men flyttelasset må vente.
Annonse

– Vi oppfordrer folk i de berørte områdene til å holde seg hjemme dersom de kan, sier Cato Løkken i Statens vegvesen.

– Nå har vi nettopp stengt Rv. 3 så nå er alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim stengt. Ting er veldig uoversiktlig, og kan endre seg raskt, så dersom du må reise bør du sjekke om veien er åpen før du drar, oppfordrer han.

Annonse

Onsdag formiddag er disse vegene stengt, og det er usikkert når de kan åpne igjen:

• E6 mellom Dombås og Oppdal

• E6 mellom Nord- Fron og Sør Fron

• Rv. 3 mellom Rena og Alvdal

• Rv. 7 mellom Hønefoss og Geilo

• E16 mellom Bagn og Aurdal

• Rv. 4 mellom Roa og Gran

• Rv. 15 Ottadalen

I tillegg er 77 fylkesveier stengt, og ytterligere 19 er berørt av flommen.

Disse veiene er åpne:
For reisende mellom sør og nord i landet er Fv. 30 åpen for ferdsel, men er stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn ved Holta bru i Holtålen. For reisende mellom øst til vest er E134 åpen.

Statens vegvesen arbeider i døgndrift på og langs vegnettet.

– Jeg understreker likevel at de som ikke må ferdes i disse områdene bes holde seg hjemme. Vegnettet er sårbart i disse dager, så utsett gjerne de reisene du kan, sier Løkken.

Søk informasjon – situasjonen endrer seg raskt
Situasjonen endrer seg raskt, så det er viktig å søke oppdatert informasjon.

Trafikkmeldinger finnes på www.vegvesen.no/trafikk og i appen Vegvesen trafikk.

– Vi i formiddag hatt tekniske problemer med publisering av trafikkmeldinger. Dette skal nå fungere igjen, men publikum kan oppleve noe treghet, opplyser Løkken.

Andre kilder til informasjon om hendelser og status på veinettet:

• Vegvesenets samleside om ekstremværet Hans: www.vegvesen.no/hans

• Vegtrafikksentralene på Twitter/X: @VTSost, @VTSMidt, @VTSvest, @VtsNord og @VTSMidt

• Media

Del: