14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FORSINKELSER: Ekstremværet «Hans» skaper forsinkelser i leveranser av post og pakker flere steder i landet. (Foto: Posten Bring AS)

Ekstremværet «Hans» skaper forsinkelser for Posten Bring

Store nedbørsmengder, stengte veier og jernbaneforbindelser fører til at leveranser av post og pakker blir forsinket flere steder i landet.
Annonse

Togstans på Dovrebanen, Bergensbanen og Raumabanen forårsaker de største forsinkelsene. Pakker og brev lastes over til bil. Posten Bring setter opp mye ekstra biltransport på de strekningene togene ikke kjører.

Det vil likevel kunne oppstå forsinkelser på enkelte veistrekninger, spesielt hovedstrekningene mellom Bergen og Østlandet, Trondheim og Oslo samt til Nord Norge.

Annonse

Slik situasjonen ser ut nå vil det i Sør-Norge bli ett døgn forsinkelse. Mellom Sør-Norge og Nord-Norge vil det kunne bli mellom ett til tre døgn forsinkelse.

– Vi beklager de ulemper dette vil kunne medføre for våre kunder. Det er nå tøffe værforhold flere steder og ansattes sikkerhet har høyeste prioritet, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring.

Flere steder i landet vil det også kunne oppstå forsinkelser grunnet lokalt overvann, ras og skader på infrastruktur.

Del:
Annonse