4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er enorme vannmengder som passerer Hellefossen i Hokksund. Det er livsfarlig å bevege seg ut på elva slik det ble gjort i går da en båt med tre personer i ble observert. (Foto: Å Energi)

– Livsfarlig å ferdes på Drammenselva nå

Å Energi er svært bekymret over meldinger som kommer inn om personer som driver med vannsport på elva, eller ferdes med båt i områder som er rammet av ekstremværet Hans.
Annonse

Fritidsbåter, surfebrett, vannscootere og annet kan være livsfarlig på elvene i Drammensvassdraget og Numedalsvassdraget nå, poengterer operativ beredskapsleder Line Drange Ruud i Å Energi. Det er flere årsaker til at det er farlig.

– Det er det store mengder drivgods i elva, mye av det er ikke synlig. Store tømmerstokker som kan veie flere hundre kilo. Det kan være fatalt å møte for et surfebrett eller liten båt, sier Drange Ruud.

Annonse

Med mye vann er også understrømmene kraftigere enn normalt, og det er da større sjanse for å bli dratt ned i vannet. Nedstrøms dammene fra kraftverkene er det «tromler» du ikke kommer ut av. I tillegg er det mye hvitt vann uten bæring – altså luftbobler i vannet.

– Dette gjør at det er livsfarlig å ferdes på elva nå, sier Drange Ruud.

Også politiet i Sør-Øst oppfordrer til å unngå ferdsel i vassdrag og områder der det kan være mye drivgods i vannet.

– Det er store krefter i vannmassene og farepotensialet ved å bevege seg nær elvebredden eller i et vassdrag er derfor stort, sier fungerende stabssjef i Sør-Øst politidistrikt, Arild Ølberg.

Det er snakk om enorme vannmengder i Drammensvassdraget nå. På Hellefoss, som er det nederste kraftverket i Drammensvassdraget, er det normal vannføring på 300 kubikkmeter i sekundet, nå er det en vannføring på 1800 kubikkmeter. Slike vannmengder har de aldri sett før. Det har stabilisert seg nå, men det har stabilisert seg på et høyt nivå.

– Det kommer til å fortsette å være svært høy vannføring med ekstra risiko for ferdsel på elva, i flere dager fremover, sier Drange Ruud.

Operativ beredskapsleder Line Drange Ruud i Å Energi er bekymret over at folk ferdes på elva i en flomsituasjon. Her står hun ved Hellefoss kraftverk i Øvre Eiker.
Del: