20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gjermund Christiansen (t.v.) får her beskjed av Thomas Benediktsen og Martin Kristoffersen (t.h.) fra Røde Kors om å evakuere boligen. Det ville han ikke. Nå er evakueringen opphevet.

Opphever evakueringen i Gamle-Hokksund – og ingen flere ras

Nye målinger fra Å Energi i dammen ved Hellefoss viser at vannstanden i dag er under kritisk nivå. Dette, sammen med nye prognoser for vannføring i Drammenselva fra NVE, gjør at Øvre Eiker kommune opphever evakueringen av beboere i Gamle-Hokksund og på Frognes.
Annonse

Fra klokken 16.00 i dag kunne beboerne i Gamle-Hokksund flytte hjem igjen. det gjelder vel å merke de som ikke har fått vann inn i husene sine.

Informasjonssenter på Arbeideren
Kommunen oppretter et informasjonssenter på Arbeideren i Gamle-Hokksund som er åpent frem til kl. 21 lørdag kveld. Her kan de evakuerte komme for å prate eller få svar på spørsmål. Representanter fra kommunen vil være til stede sammen med personell fra evakueringssenteret på Eikertun.

Annonse

Ikke fare for dammen
Informasjonssjef Ragnhild Ask Connell i Å Energi, sier til Eikernytt.no at det ikke er oppdaget noe som skulle tilsi at dammen er utsatt for brudd slik det skjedde i Våler.

– Grunnen til at vi gikk til det skritt å be om evakuering, er retningslinjer som utløser rødt nivå over en viss vannstand. Det er altså ingen fysiske skader som tilsier et dambrudd nå, sier hun.

Ingen bekymring for mer ras i Øvre Hellefossveien

Ca. kl. 13.30: NVE og kommunens representanter har vurdert rasstedet. Foreløpige vurderinger er at det ikke er grunn til bekymring for større og alvorlige hendelser. NVE vil likevel gjøre en grundigere vurdering av saken.

Kommunen vil følge med på ras-stedet og området rundt. Hvis nødvendig, vil det bli iverksatt flere tiltak, også forebyggende.

Del:
Annonse