16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det renner urenset kloakk ut i Drammensvassdraget fra flere kommuner og det anbefales at du holder deg unna vannet. (Foto: ØEK)

Advarer mot kontakt med elvevann – kan være forurenset

Det er registrert kloakklukt på grunn av urenset kloakk i Drammenselva. Det kommer av at det nå går mye urenset kloakk i elvene lenger opp i vassdraget.
Annonse

Øvre Eiker kommune har lørdag kveld gått ut med en anbefaling til befolkningen om å holde seg unna elvevannet. I Mjøndalen har vi sett at unger bader i den stengte rundkjøringen ved Shell-stasjonen. Det er heller ikke å anbefale av samme grunn.

Som en følge av ekstremværet, går det nå mye urenset kloakk fra flere kommuner ut i Drammensvassdraget. Høy vannstand i elva gjør at vannstanden i avløpsnettet for tiden følger nivået i elva.

Annonse

Flere pumpestasjoner er som følge av dette stengt, og noen vil da oppleve kloakklukt og at avløpsvannet i de lavereliggende områdene nært elva kanskje ikke renner unna som vanlig.

Vannprøve tatt onsdag 9. august viser relativt lave verdier, men det skyldes stor uttynning av vannet. Vi anbefaler å vise forsiktighet ved kontakt med elvevann og behandle dette som forurenset, skriver kommunen i en melding lørdag kveld.

Del:
Annonse