13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jan Roger Humlebekk i avdelingen for vei og park i Øvre Eiker kommune sjekket i 2021 hekker på grunn av trafikksikkerheten på skoleveien. (Arkivbilde)

Statens vegvesen: Bidra til å holde skoleveien trygg for barna

Har eiendommen din hekker og busker ut mot gang- og sykkelvei? Da er du ansvarlig for å klippe. Nå ber Statens vegvesen og Trygg Trafikk deg om å sjekke forholdene på din eiendom.
Annonse

– Det nærmer seg skolestart, og snart skal mange tusen skolebarn over hele landet ferdes langs gang- og sykkelveier. Bidra til å gi dem en trygg skolevei, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen.

Han oppfordrer på det sterkeste alle til å bidra i dette trafikksikkerhetsarbeidet.

Annonse

– Vi er alle en del av samfunnsansvaret det er å ferdes i trygt trafikken, hver dag hele året. Dette gjelder både vegmyndighet, kjørende, syklende, gående, myke trafikanter i alle aldre, og grunneiere med eiendom ut mot veien. Hvis vi alle gjør vårt bidrag, blir veien tryggere for alle. Det er i vår alles interesse, som samfunn, sier han.

Som grunneier er det ditt ansvar å klippe hekker og busker som vender mot offentlig vei, slik at der er forsvarlig sikt, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen.
(Foto: Statens vegvesen)

– Velg å være en god rollemodell, og gjør ditt for at skoleveien blir trygg. 15 personer mistet livet på norske veier i juli. Dette er fire flere enn i fjor. Så langt i år har 67 omkommet i trafikken. Det er to flere enn på årets sju første måneder i fjor. Hvis vi alle bidrar med vårt, øker det sjansen for at vi får færre drepte og hardt skadde på norske veier. Vi har ingen flere å miste, appellerer Skårland.

Slik er reglene
Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Det må være tre meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står tre meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør være over 30 meter hvis gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.

Krav til fri sikt avhenger av fartsgrensen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Når avkjørselen din munner ut i veien
Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Du kan også flytte hekk og gjerde utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rødstiplet strek.

Det må være fire meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at du skal kunne se veien når du står fire meter inn i avkjørselen din.

Så langt skal du se
Hvor langt du skal kunne se til hver side, avhenger av fartsgrensen. Er fartsgrensen 30 km/t skal du kunne se veien 20 meter i begge retninger. Avstanden øker med fartsgrensen:

Ved 40 km/t skal du kunne se veien 30 meter i begge retninger.

Ved 50 km/t skal du kunne se veien 45 meter i begge retninger.

Ved 60 km/t skal du kunne se veien 70 meter i begge retninger.

Ved 70 km/t skal du kunne se veien 90 meter i begge retninger.

Når du har trær ut mot veien
Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn fem meter over veibanen.

Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn tre meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned.

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Trygg Trafikk
Det er skolestart og mer enn 60.000 førsteklassinger skal ut i trafikken. Trygg Trafikk ber alle om å være forsiktige i trafikken – med en særlig oppfordring til foreldre.

– Pass på egne og andres barn, og engasjer deg i barnas skolevei.

Skolestart er en av høstens store begivenheter for både barn og foreldre – særlig for de som skal ut på skoleveien for aller første gang. Trygg Trafikk minner om at mange barn langs veien krever mer av oss voksne trafikanter.

– En trygg skolevei er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører og alle som ferdes i trafikken – bilister, syklister, skolene, kommunene og ikke minst oss foreldre. Mange foreldre er veldig engasjert i barnas skolehverdag. Da er det viktig å huske på at skoleveien er en like viktig del av skoledagen som det som skjer i klasserommet og skolegården. 

Det sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Lena Westrum.

Del:
Annonse