19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

VOLD OG TRUSLER I SKOLEN: Skoleansatte er en av de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler. (Illustrasjon: Arbeidstilsynet)

Hverdagen i grunnskolen: Blyanter, bøker, blåmerker og vold

Grunnskolelærere har fire ganger høyere risiko for å bli utsatt for vold og trusler på jobb som andre yrkesaktive. 1 av 4 lærere på grunnskolen har opplevd vold og trusler. Det viser forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Annonse

Vold og trusler i skolen er et arbeidsmiljøproblem. Skolestart er nå og Arbeidstilsynet har flere råd til arbeidsgivere i forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen.

– Når vi gjennomfører tilsyn med skoler så har vi i de fleste tilfellene behov for å følge opp med pålegg i etterkant av tilsynene for å sikre nødvendig forbedring, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Annonse

– Han slo, sparket og tok spenntak
I den ferskeste episoden av vår podkast, Arbeidslyst, møter vi to lærere som forteller om sine opplevelser med vold og trusler på arbeidsplassen.

– Det har vært flere episoder opp gjennom årene. Det har vært noen med kniv. Det er ikke hverdags, men det setter preg på alle, også de andre elevene på skolen. De blir også preget av slike ting, sier «Tore».

– Jeg snakket rolig til ham, og gjorde alle de riktige tingene. Tok avstand, var ikke fysisk, men likevel var eleven så frustrert at han slo, sparket og tok spenntak for å sparke. Han måtte til slutt holdes. Det er inngripende og krenkende for barnet også. Det var en ubehagelig situasjon, forteller «Ellen».

«Tore» og «Ellen» er ikke lærernes virkelige navn. Navnene er anonymisert av hensyn til han og elevene som blir omtalt.

I podkastepisoden hører du også; Sten Frode Solvang som er rektor på Brundalen barneskole, Turid Buan Øfsti i Utdanningsforbundet, seksjonsleder Ida Aaagaard i Arbeidstilsynet og rådgiver Ingri Litleskare i Arbeidstilsynet. Hva er årsakene, hvor ligger ansvaret og hvilke tiltak bør gjøres?

Arbeidsmiljøloven stiller tydelige krav til arbeidsgiver
Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I 2017 år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft, som tydeliggjorde lovkravene.

– Hvis det kan være en risiko for at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler i arbeidet, så må arbeidsgiver sørge for at de forebygger dette systematisk, arbeidsgiver må sørge for opplæring, gode kartlegginger og risikovurderinger, og at de jobber med det som er de faktiske utfordringene på enkelte arbeidsplass, sier Aagaard.

– Skoleeiere må også stille forventninger til sine skoler og ansatte. Kommunedirektørene må også kjenne til hvilke krav som stilles gjennom kommunelov, men selvfølgelig også det som stilles av krav i arbeidsmiljøloven.

Fem råd til arbeidsgivere
Arbeidstilsynet har fem råd til arbeidsgivere i forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen:

1. Anerkjenn vold og trusler som et arbeidsmiljøproblem og ikke et individuelt problem. Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningen.

2. Få oversikt og kontroll over utfordringen – det er det som ligger i kartlegging og risikovurdering. Dette skal du få bistand fra bedriftshelsetjenesten til å gjøre.

3. Ta opp utfordringen på arbeidsplassen, og rett og slett snakk om det. Det hjelper deg å få oversikt over hva de ansatte står i, og hva de trenger informasjon om for å forebygge og håndtere situasjoner. Her kan du for eksempel ta i bruk et kunnskapsbasert verktøy. Arbeidsmiljøhjelpen som er et slikt verktøy som er tilpasset undervisningssektoren.

4. Sørg for at de skoleansatte får tilstrekkelig opplæring og øvelse for å håndtere vanskelige situasjoner. Øvelse er viktig, for når det koker i situasjonen så skal du huske på hva du skal gjøre. Sånn som dere har brannøvelse, skal dere også regelmessig øve for å håndtere denne type hendelser på skolen.

5. Ha en plan for hvordan ansatte som blir utsatt for vanskelige situasjoner på skolen skal følges opp. Du kan jobbe godt med forebygging, og samtidig er skolen en arbeidsplass der krevende hendelser vil skje. Kanskje skal dere tilby oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, men enda viktigere er ofte den støtten og oppfølgingen som ledere og kollegaer kan gi.

Del:
Annonse