22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder for NAF MC, Jan Harry Svendsen er glad for de lave tallene, men sier det ikke må bli noen sovepute.

Gledelig utvikling i sommer: MC-ulykker kraftig tilbake

Antall dødsulykker med motorsykkel har gått kraftig ned fra ulykkesommeren i fjor. – Dette viser at det nytter å satse på trafikksikkerhet, men det er for tidlig å slippe fokuset på MC-ulykkene, mener NAF MC.
Annonse

Ved utgangen av juli 2022 hadde 17 motorsyklister mister livet på norske veier. På samme tid å år var tallet ni. Det er nesten en halvering.

– Vi er svært glade for å se at antall drepte på motorsykkel nå går tilbake. Det viser at den økte innsatsen for trafikksikkerhet, holdningskampanjer og det gode arbeidet hos alle som hver dag jobber med MC-sikkerhet gir resultater, sier leder for NAF MC, Jan Harry Svendsen.

Annonse

Han advarer samtidig mot å at dette må bli en sovepute. Nullvisjonen for null drepte og null hardt skadde gjelder også for motorsyklistene.

– Vi må ikke glemme at det ved utgangen av juli tross alt er ni drepte på motorsykkel. Det er ni for mange og det er ni flere enn vi kan akseptere. Selv om antall drepte på MC nå går tilbake, må vi fortsette å holde trykket oppe, sier Svendsen.

Unikt samarbeidsklima
Dugnaden for økt MC-sikkerhet omfatter 10 ulike organisasjoner, inkludert NMCU, importør- og forhandlerforeningene av motorsykkel, KNA, Trygg Trafikk, Nord universitet, bransjeorganisasjonene for trafikkskolene, Statens vegvesen, politiet og NAF MC.

– MC-dugnaden er avgjørende for å lykkes. Ved å samarbeide når vi ut til langt flere og vi formidler også de samme hovedbudskapene for å øke sikkerheten for motorsyklister, sier Svendsen.

Stafett for trafikksikkerhet
I begynnelsen av sesongen arrangerte NAF sin sikkerhetsstafett. Fokuset var på hva man selv kan gjøre for å øke egen sikkerhet som motorsyklist.

– Vi opplevde stor interesse rundt arrangementet, samtidig ser vi også at «Sikker på MC» som er et lavterskelkurs for motorsyklister er veldig populære. Slike oppfriskningskurs på vei, og ikke på bane, blir også anbefalt av vegvesenet, sier Svendsen.

Svendsen mener at nettopp denne typen kurs er viktige for å øke sikkerheten for motorsyklister i Norge.

– Det er på veien vi kjører, ikke på en bane som er statisk fra runde til runde. Det å kjøre fort på en bane kan ikke overføres til det å kjøre på veien der trafikkbildet hele tiden endrer seg og påvirker de kjørestrategiske valgene du som motorsyklist må ta.

– Det er til syvende og sist den enkelte motorsyklist som kan gjøre mest for å øke egen sikkerhet. Det handler om å ikke ta sjanser og å kjøre med stor sikkerhetsmargin. Gjør vi det, har vi handlingsrom til å reagere dersom noe skulle skje, avslutter Svendsen.

Del:
Annonse