27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vil ha mer gang- og sykkelveier i Øvre Eiker, Julie Vaage og Geirr Karlsen.

VALG 2023: Øvre Eiker trenger sammenhengende gang- og sykkelveier

MENINGER: Vi som bor i Øvre Eiker vet at vi bor i en usedvanlig vakker kommune, med et kulturlandskap som få andre kommuner kan konkurrere med. Vårt problem er at ferdsel i dette landskapet i hovedsak forutsetter at vi kjører bil. Øvre Eiker Venstre ønsker å forandre på dette, og gjøre Øvre Eiker til en foregangskommune når det gjelder satsing på sykkel, trygg bevegelse og folkehelse.
Annonse

Det mangler dog ikke på utfordringer å ta tak i, for å nevne noen få eksempler:

• I Vestfossen sentrum finnes det ikke et fotgjengerfelt i Jernbanegata. I fjor fikk vi, etter mye press mot kommunen, endelig et trygt overgangsfelt i Storgata. Det var mange som var redd det skulle skje en ulykke der. Det kan ikke være sånn at det må skje ulykker før noen gjør noe.

Annonse

• Vi traff en hyggelig familiefar utenfor Eikersenteret forleden. Han fortalte at de bor i gang- og sykkelavstand til fra Vestfossen skole mot Sundhaugen, men at barna kjører buss eller bil til skolen. Det er for farlig å sykle eller gå langs veien der, særlig på høst og vinter er det uaktuelt. De har ikke en trygg skolevei, og det gjelder dessverre mange barn og unge i kommunen vår.

• For de familiene som bor på Ormåsen, er det å sykle til for eksempel Vestfossen eller Hokksund en risikosport med livet som innsats. Det finnes ikke en skikkelig gang- og sykkelvei i noen av retningene, og de er henvist til å dele veien med bilister som kjører i (minst) 60 km/t langs Jungerveien. Vi tør ikke å sende barna på sykkel ned svingene fra Ormåsen der bilene har forrang.

Dette må vi endre på! Tenk om barna våre kunne sykle trygt hele veien til Sundhaugen for å bade om sommeren. Eller ikke være avhengig av buss eller bil for å komme seg til skolen eller fritidsaktiviteter, men kunne sykle eller gå trygt hele veien.

Vi har et enormt potensial for å bli en grønnere og enda mer levende kommune, der folk kan besøke familie og venner, eller komme seg til jobb og skole – uten å være avhengig av bil. Vi må få sammenhengende gang- og sykkelveier mellom alle kommunens tettsteder. Nå er det noen hundre meter med sykkelvei her og der, men det finnes ikke et godt og sammenhengende sykkelveinett. Det må vi gjøre noe med!

Vi i Venstre har i inneværende periode tatt initiativ til å lage en oppdatert sykkelplan for kommunen, og fikk fremmet og vedtatt dette forslaget sammen med Høyre, FrP og KrF. Vi ser fram til å få resultatet av denne i neste periode, og vil sørge for at en større andel av kommunens veibudsjett brukes til å realisere denne planen, og tette de mange gapene som finnes i sykkelveinettet vårt.

Vi må være innovative og smarte. Det pågår hele tiden infrastrukturarbeid i kommunen vår. Vi bør samkjøre jobbenene når det skal legges VA-ledninger, eller gjøres annet gravearbeid i veiene. Se grundig på mulighetene som ligger i eksisterende veinett. Det vil koste penger, men det vil gi avkastning. Barnefamilier vil velge å bosette seg her om vi blir Norges tryggeste og beste kommune for myke trafikanter. Vi som bor her vil få bedre helse, og kommunes utgifter kan dermed reduseres.

En sykkelvei langs elven mellom Hokksund og Vestfossen må vi også jobbe for på lengre sikt.

En satsing på gang- og sykkelveier er en satsing på folkehelse, trygge skoleveier, klima, trivsel og glede, og et attraktivt Øvre Eiker som kan fortsette å vokse, men på en måte som ikke forringer klimaet og naturen vår.

Det er en satsing på næringsliv og turisme hvor folk hadde valfartet hit for dagsturer i helgene, på det som kan bli Norges beste og vakreste sykkelveier – i vårt åpne og naturskjønne landskap. Hvis du ønsker deg en stor satsing på gang- og sykkelveier i kommunen, håper vi du stemmer Venstre i år.

Julie Vaage, ordførerkandidat for Øvre Eiker Venstre
Geirr Karlsen, 2. kandidat for Øvre Eiker Venstre

Del:
Annonse