22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Trond Vetterstad i Rødt vil kjempe for en 1 – 4 skole på Lerberg.

VALG 2023: Vil beholde barneskolen på Lerberg

MENINGER: Med knappest mulig flertall ble det i kommunestyremøte 18. januar vedtatt å bygge én barneskole i Hokksund, nærmere bestemt på Loesmoen. Med Rødt i kommunestyret kunne flertallet, sammen med SP, FrP; KrF og V, blitt til to barneskoler.
Annonse

Striden om hvor elevene skal gå på skolen er ikke av ny dato i Øvre Eiker. På 90-tallet ble det innført flytende kretsgrenser, noe som førte til at mange elever måtte bytte skole. Seinere ble det mye debatt om hvor den nye ungdomsskolen i Hokksund skulle ligge. Loesmoen var også den gangen et aktuelt område.

Et innleid konsulentfirma hadde nylig foreslått å legge ned Vestfossen- og Skotselv ungdomsskole, noe som førte til et ramaskrik blant folk i kommunen. Det ser ut til at sentralisering av skolene er et prioritert mål for kommunen.

Annonse

Et argument som brukes er behovet for å samle kompetanse. Men hva slags kompetanse ønsker de? Jo, begynneropplæring og norskfaget. Hvorfor kunne vi da ikke ha en 1-4 skole på Lerberg hvor leseferdighet sto i høysetet? Da ville vi også ha større nærhet til skolen for de aller yngste, og dessuten redusere bruk av buss og bil.

Ordet rehabilitering har for noen i skoleledelsen vært et tabuord i debatten. I norsk skole de siste 20 åra har det foregått et «rekordløp» om å bygge nytt og stort for å bli Norges beste skole (Hvordan nå det eventuelt kan måles?). Mange forskere innenfor pedagogikk mener at barneskoler fra 200 til 400 elever gir best muligheten for et godt læringsmiljø.

Rødt vil rehabilitere barneskolen på Lerberg til 1 – 4 skole, og senke elevtallet til maks 400 elever på Loesmoen. Ledig kapasitet på Loesmoen kan brukes til kontorer (i dag har kommunen millioner i leieutgifter), voksenopplæring, kulturskole og helseforetak.

Kommunen er også lovpålagt å ha et verdinøytralt seremonirom. Barneskolen på Lerberg er dessuten et signalbygg på linje med Arbeidern og må bevares.

For Rødt i Øvre Eiker
Trond Vetterstad

Del: