20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen - ordførerkandidat for Høyre i Øvre Eiker.

VALG 2023: Beredskapspolitikk i Øvre Eiker

MENINGER: For Høyre i Øvre Eiker er beredskapsarbeid svært viktig. Ikke bare det som står skrevet, men det arbeidet som hele tiden gjøres i praksis, og som gjennomsyrer vedtak, tankegang, økonomi og den politikken som føres. Beredskapsarbeid handler om hvordan vi planlegger, forholder oss til risiko – og i hvor stor grad vi legger beredskap og sikkerhet til grunn for vårt daglige politiske arbeid.
Annonse

En nøkkelkomponent som påvirker politiske mål er økonomisk styring. Øvre Eiker Høyre har demonstrert ansvarlig økonomisk politikk. Dette er ikke bare viktig for daglig drift, men også for å kunne investere i fremtiden – og i den beredskapen som skal beskytte samfunnet.

Gjennom en forsiktig og målrettet tilnærming har Høyre skapt det nødvendige handlingsrommet for å håndtere uforutsette situasjoner, som naturkatastrofer og kriser. Et eksempel på dette var resultatet av uværet Frida, hvor Øvre Eiker tross alt var bedre forberedt enn naboene.

Annonse

Arealplaner – og dispensasjoner
Beredskap starter med arealplanlegging og regulering. Øvre Eiker Høyre har alltid hatt fokus på å ikke tillate boligfelt der vi utfordrer flomgrenser, kvikkleire eller der det ligger potensiale for fare. Både i kommuneplanarbeid, men også i reguleringsarbeid jobber Høyre målrettet for å hindre at utbyggere og innbyggere bygger og bor i områder som er – eller som over tid vil bli – utsatt for flom eller ras.

Det er ikke alltid lett å forklare en som vil bygge at det ikke er mulig å realisere et slikt prosjekt, men det er nødvendig. Mange søker også dispensasjoner – aller senest for et prosjekt i Vestfossen sentrum. Her har Høyre de senere år inntatt en svært restriktiv praksis hvor vi fremfor dispensasjon ber om revidert regulering. Dette er ikke for å være vanskelige, men nettopp for å sikre at færrest mulig lever i ras- og eller flomutsatte områder.

Tilfluktsrommene våre – en viktig kapasitet i en ny tid
Et sterkt bevis på Øvre Eiker Høyres forhold til beredskap var da vi for om lag 10 år siden foreslo å ruste opp tilfluktsrommene våre. Sikre og funksjonelle tilfluktsrom er avgjørende for å beskytte våre innbyggere i tilfelle alvorlige hendelser. Den seneste tiden har minnet oss på at dette igjen er aktuelt – og det er flott å se at vår egen beredskapssjef kan stille i avisen og vise til at alt er på stell i Øvre Eiker – fordi vi brukte disse pengene.

Digital beredskap er også beredskap
I tillegg til å sikre fysiske tilfluktsrom og planarbeid, har Øvre Eiker Høyre også kjempet hardt for god kommunikasjon og infrastruktur. Gjennom 20 år har Høyre i Øvre Eiker arbeidet for å sikre fiber til alle i vårt lokalsamfunn. I de senere årene har også andre partier – især Senterpartiet og KrF hatt representanter som har kjempet for digital infrastruktur til alle.

Dette handler ikke bare om daglig surfing på internett, men om å etablere en robust kommunikasjonsinfrastruktur som kan være avgjørende i kritiske situasjoner. Å ha pålitelig og rask kommunikasjon kan være forskjellen mellom liv og død i en krisesituasjon.

Vann og avløp
Da Øvre Eiker kommune skulle etablere ny vannforsyning var Høyre forkjemper for borvann for Øvre Eiker fremfor åpne vannkilder, slik andre partier da tok til orde for. I dag ser vi at nye borebrønner for å hente opp sikkert drikkevann er en løsning som står seg godt når klimaet endrer seg. Også etter naturkatastrofen Frida var Høyre tydelige på å sikre tilstrekkelige vann- og avløpsveier. Det er en grunn til at Øvre Eiker kommune kan fortelle sine innbyggere at selv ikke under flom – må vi koke vårt vann.

Til slutt er det viktig og riktig å si at flommen vi opplevde var brutal for de som ble berørt. Verdier gikk tapt og innbyggere ble utsatt for opplevelser de skulle vært foruten. Dette må vi lære av – og bli bedre på – og derfor vil vi evaluere flomarbeidet og deretter foreslå tiltak på flomsikring for de berørte.

For Høyre er nemlig ikke beredskap bare et avsnitt i et program – det er en holdning og en serie aktive og bevisste handlinger over tid. Beredskap er en varig forpliktelse som sikrer vårt samfunns trygghet og trivsel hver eneste dag.

Det er dette som er beredskap – i praksis.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse