23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Herman Ekle Lund vil gjenåpne Nav-kontoret i Mjøndalen i dette innlegget.

VALG 2023: Venstre vil redde Nav Mjøndalen

MENINGER: De fleste av oss har heldigvis sjeldent eller aldri behov for å oppsøke Nav. Andre er ikke like heldige. Plutselig oppstår sykdom og ufrivillig arbeidsløshet, eller du er en av dem som bare aldri klarer å trenge gjennom nåløyet i arbeidsmarkedet. Da trenger du et godt, tilgjengelig og åpent Nav – der du bor.
Annonse

Det har ikke innbyggerne i Mjøndalen og gamle Nedre Eiker kunnet skryte på seg på en stund. Og verre kan det bli:

Fra 2024 er det vedtatt i kommunens langsiktige økonomiplan at Nav-kontorene i Mjøndalen og Svelvik skal legges helt ned, og sentraliseres til Drammen.

Annonse

Antatt innsparing: 1,5 millioner årlig. Er det verdt det?

Vi i Venstre tror ikke det. Vi har vært sterkt mot dette siden forslaget dukket opp i 2022, og har sammen med SP fremmet forslag om å endre det flere ganger. Dessverre uten hell. I desember kommer det en siste mulighet.

Da skal budsjettet for 2024 vedtas og beslutningen tas endelig. Valgresultatet nå blir dermed helt avgjørende for framtida til Nav-kontorene.

Vi i Venstre fikk heldigvis endelig gjennomslag i våres, for at det da også skal presenteres en grundig sak som utreder og forklarer konsekvensene av en slik nedleggelse – så det nye kommunestyret får satt seg ordentlig inn i saken før man tar denne store avgjørelsen.

Vi mener nemlig at det er lettere for folk å benytte Nav, og får hjelp til aktivisering, om veien er kort og køene tålbare. Det er ikke alle, som av ulike grunner, greier å komme seg til Drammen sentrum for å få hjelp. Og dersom det sentraliseres, vil antakelig køene bli enda lenger. Og de er lange nok som de er.

Vi har selv hørt historier fra folk i byen om vansker med å få hjelp i Drammen. Men i Mjøndalen fikk de nær, menneskelig hjelp, og kom seg ut i jobb.

Mange av dem som har bruk for Nav er gjerne i en situasjon hvor de er fortvilet, sårbar og trenger forutsigbarhet og enkle, raske svar på alvorlige spørsmål. Vi har behov for en lav terskel inn til et menneskelig ansikt å snakke med på kort varsel.

Dette får en ikke gjennom chat-botter, stadig skiftende saksbehandlere på telefon, og stengte dører utenom avtaletider – eller en permanent stengt dør.

Og når vi ser på hvor mye feil som gjøres i Navs saksbehandling, så blir behovet for rask, nær og tilgjengelig hjelp enda større: I 2021 fikk hele 44 prosent av de som klaget på avslag fra Nav medhold! I den store Nav-utredningen «Raskt og riktig» fra mars slås det fast at kravene til tempo og effektivisering har gått ut over kvaliteten.

Mange som står i en fortvilt situasjon har dessverre ikke ork, ressurser og kompetanse til å være sin egen advokat over telefon, chat og e-post, og ender opp med å akseptere brudd på egne rettigheter.

Vi har fått et system som paradoksalt nok er meget godt tilrettelagt for ressurssterke mennesker som sjelden har behov for Nav,  men som bokstavelig talt stenger dørene for dem som trenger tjenesten.

Vi i Venstre lover å stå på for å i første omgang stanse sentraliseringen av Nav til Drammen, og når vi har lykkes med det, skal vi ta kampen for å få tilbake åpningstider også utenom avtaler i Mjøndalen og Svelvik. Da trenger vi din stemme i dag!

Herman Ekle Lund
ordførerkandidat
Drammen Venstre

Del:
Annonse