19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kulturprisutvalget i Øvre Eiker med leder Solveig Lysaker (midten), Anita Hardangen og Kjell Grønbeck. (Fotos: ØEK)

Kom med forslag: Hvem bør vinne kulturpris og få kunstnerstipend?

Kulturprisutvalget i Øvre Eiker har startet jakten på årets vinnere av kulturpris og hvem som skal få kunstnerstipend. Nå kan du være med å bestemme hvem som fortjener heder og anerkjennelse.
Annonse

– Vår kommune har mange kulturelle ildsjeler. Vi har flere navn på blokka, men vi trenger også gode forslag, sier Solveig Lysaker, leder i Øvre Eiker kommunes kulturprisutvalg.

Sammen med Kjell E. Grønbeck og Anita Hardangen skal hun bestemme hvem som skal få kommunens høyeste hedersbevis.

Annonse

– Selv om det ofte er vanskelige avveininger mellom flere gode forslag, så er dette noe av det hyggeligste arbeidet vi gjør som politikere. Det er en ære og en glede å få lov til å gi anerkjennelse til de viktige kulturelle ildsjelene i vår kommune, sier Lysaker.

Kulturprisen
Kulturprisen deles ut hvert år. Ifølge retningslinjene skal prisen være «en anerkjennelse for særlig fremragende innsats på kulturfeltet». Kulturprisen består av et pengebeløp, en glasspokal og et diplom.

Kulturprisen for 2022 gikk til Reidun Bollerud og Knut Lande for deres arbeid med Fiskum gamle kirke.

– Det er en stor ære å vinne kulturprisen. Jeg ble både rørt og stolt over at det settes pris på det arbeidet jeg har vært med på å gjøre, sier Reidun Bollerud.

Kunstnerstipendet
Formålet med kunstnerstipendet er å «bidra til et levende og aktivt visuelt kunstmiljø i Øvre Eiker.» Kunstnerstipendet er på 60.000 kroner og er et godt arbeidsstipend.

– Vi vet at det sjelden er en luksustilværelse å leve som kunstner. Men vi håper at vårt romslige kunstnerstipend, i tillegg til heder og anerkjennelse, kan være med på å gi kunstnere arbeidsro og gjøre det enda mer attraktivt å virke som kunstner i Øvre Eiker, sier Lysaker.

Send inn forslag
– Vi oppfordrer alle til å komme med forslag til vinnere. Vi har laget et eget nominasjonsskjema slik at det skal være enkelt å komme med forslag. Lenke til forslagsskjema finner du på kommunens hjemmeside, sier Lysaker.

Frist for å sende inn forslag til vinnere er 14. september.

Reidun Bollerud fikk kulturprisen i fjor sammen med Knut Lande. Det ble satt skikkelig pris på, forteller hun.
Del:
Annonse