17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kaja Yngsdal Hilleren stiller som kandidat for SV i Buskerud og i Øvre Eiker.

VALG 2023: Buskerud trenger en satsing på kollektivtransport

MENINGER: Klimakrisa er vår tids største utfordring. I dag er transportsektoren en av våre største utslippsfaktorer etter olje og flytrafikk. Det er mulig å løse klimakrisa, men det krever handling og prioriteringer.
Annonse

Vi må blant annet satse på kollektivtilbudet. I dagens Buskerud er kollektivtilbudet altfor dårlig. Dårlig kollektivtilbud fører til at flere velger bilen framfor tog eller buss, noe som fører til økte klimagassutslipp.

Men for at folk heller skal velge kollektivt må kollektivtilbudet bli langt bedre. Det må bli hyppigere avganger og tilbudet må bli langt billigere.

Annonse

For hvem har egentlig lyst til å velge kollektivt når det for en barnefamilie koster nesten 1.000 kroner tur-retur Mjøndalen-Oslo? Og toget kun går én gang i timen?

Norge må kutte 70 prosent av utslippene innen 2030. Når nesten halvparten av utslippene i fylket vårt kommer fra veitrafikken sier det seg selv at politikerne er nødt til å sørge for at flere kan reise billig og effektivt med buss og tog i årene som kommer. Klimakrisen krever rett og slett en rekordsatsing på kollektivtrafikken.

SV satser på kollektivtilbudet. I forhandlinger med regjeringen har vi sikret at mer penger blir satt av til kollektivtilbudet. Takket være SV skal staten ta en større del av regningen for store kollektivprosjekt. Vi har også sikret kollektivpenger til mindre byer.

I Viken har vi styrket busstilbudet i Drammensområdet. I Buskerud vil vi også fortsette å styrke kollektivtilbudet. Vi vil jobbe for billigere kollektivtilbud og hyppigere avganger.

Klimakrisen innebærer at vi må kutte utslipp. Vi i SV jobber for et rettferdig grønt skifte. Dessverre har vi en høyreside som heller vil prioritere giga veiprosjekter istedenfor billigere kollektivtilbud. Det er dumt både for miljø og for mennesker.

Det betyr noe hvem som styrer. Hvis du ønsker et rødere og grønnere Buskerud så må du stemme SV ved årets valg.

Kaja Yngsdal Hilleren
fylkestingskandidat og kommunestyrekandidat for SV i Buskerud og Øvre Eiker

Del:
Annonse