17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

Muligheten til å påvirke – det er lokalpolitikk

For meg handler politikk om muligheten til å påvirke slik at Øvre Eiker blir et enda bedre sted å leve og bo.
Annonse

Det er grunnen til at jeg engasjerer meg i lokalpolitikken og stiller til valg nok en periode i kommunestyret.

Erik Bye satte ord på hva politikk og folkevalgte sin oppgave er, da han sa «Politikere er til for folket» Det er nettopp det oppgaven som folkevalgt handler om. Lytte til innbyggere, lag og foreninger og næringsliv, og så ta en avgjørelse på bakgrunn av alle de innspill og tanker som kommer frem.

Annonse

Det behandles et hundretalls saker i politiske utvalg og kommunestyret hvert år. Ikke alle saker påvirker deg og meg direkte i hverdagen, mens andre påvirker oss i stor grad. Kommunens budsjettbehandling er en av de sakene som påvirker alle innbyggere, uansett om man er ung, voksen eller eldre.

I tillegg har vi som folkevalgte mulighet til å løfte opp spørsmål og saker som opptar og engasjere innbyggerne i kommunen. Dette kan gjøres som representantforslag, interpellasjoner, i spørretimen eller åpen post i utvalg.

For meg er dette en mulighet til å løfte inn de spørsmål og saker alle dere som kontakter meg hvert år kommer med. Tusen takk for deres engasjement.

I kontakt med innbyggere er det som regel de mindre sakene i den store sammenhengen som betyr mest og som påvirker hverdagen til deg og meg. Noen av de sakene som jeg har tatt opp og engasjert meg i denne fire års perioden er:

– Avløpsløsning Hakavik
– Offentlig toalett Darbu skole/bibliotek
– Tiltak for å redusere trafikkbelastningen på Gamle Kongsbergvei Fv. 2757
– Trafikksikringstiltak på Rv. 350 mellom Hokksund og Åmot
– Pollinatorstrategi i Øvre Eiker
– Utbedring av viltgjerde på strekningen Skjøl (Vestfossen) og Kongsberg
– Fv. 35 mellom Vestfossen, trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet
– Bedre drosjetilbud i Øvre Eiker
– Utvidet busstilbud mellom Ormåsen og Vestfossen
– Fiber og fremdrift av tilgang
– LED som lyskilde i kommunale bygg
– Velferdsteknologi i helse
– Fleksitidsordning for ansatte
– Vedlikehold av kommunale veier og gangfelt
– Publikumstilgang Nav kontor
– Skoleskyss og muligheter til å ta medelever med hjem når skoleskyssen er med drosje
– Vannstand og regulering av Eikern
– Stupebrett Sundhaugen
– Trafikksituasjon Varlo – Hokksund
– Henssynssone Eikern
– Parkering Fiskum kirke
– Gatelys og bytte til LED
– Utfordringer for private barnehager med dagens tilskuddsmodell med årlig beregning
– Tilgang på covid-19 hurtigtester i barnehage og skole
– Pendlerparkering og trafikksituasjon Darbu skole
– Miljøgate Darbu
– Utvidet togtilbud Hokksund – Kongsberg.

Til kommunestyret 6. september ønsker jeg kommunestyret sin støtte for å se på endring og økning av hjelpemiddelsentralen i kommunen, for å sikre hjelpemidler til kommunens innbyggere til rett tid. Samt muligheten for å se på parkeringshus i nærheten av Hokksund togstasjon.

Bruk stemmeretten!

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder og ordførerkandidat SP

Del:
Annonse