20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kristin Løvaas Gjerde er fjerdekandidat for Buskerud FrP.

VALG 2023: Hvem skal ha råd til å bosette seg i Drammen?

MENINGER. De siste årene har prisene på drivstoff, strøm og mat skutt i været, samtidig som renta stadig øker. I Drammen har de kommunale avgiftene på vann og avløp økt med 14 prosent siden 2022, og skal øke med ytterligere 12 prosent i 2024. Dette gjør oss til en av de dyreste kommunene i landet.
Annonse

Disse avgiftene vil fortsette å øke betraktelig når det nye renseanlegget i Nordbykollen realiseres, noe som ble vedtatt mot FrPs stemmer. Til tross for dette ønsker enkelte partier i Drammen å legge enda større økonomiske byrder på sine innbyggere.

I Drammens Tidende 29/8 kan vi lese om skattekameratene Rødt og SV, som sammen med MDG, ønsker å tynge Drammens befolkning ytterligere. Det er ironisk at det er de partiene som liker å omtale seg selv som så sosiale, også er de som ønsker å plage innbyggerne med stadig flere økonomiske belastninger.

Annonse

Det er eiendomsskatten som nå er i vinden hos skattekameratene, og de streber etter å argumentere for hvordan en ekstra beskatning er sosial. Glemmer kameratene at eiendomsskatten rammer blindt: Den tar ikke hensyn til verken lønn, gjeld eller formue? Glemmer kameratene at regningen på eiendomsskatt på utleiers bolig ofte kamufleres inn i husleia til leietaker?

Å aktivt gå etter pensjonister – gjerne minstepensjonister- som kjøpte hus i rimeligere tider, nyetablerte par med høy gjeld, eller leietakere som allerede sliter med å spare opp til egenkapital ved siden av sine faste utgifter, er usosialt. Det er et sykdomstegn om kommuner ikke klarer å få endene til å møtes innenfor egne budsjetter, og å spe på kommunens økonomi med å rane innbyggerne tyder på dårlig økonomisk styring.

Ikke nok med at skattekameratene ønsker eiendomsskatt til kommunen, vi har også partier som ønsker bomring. MDG, SV, KrF og Venstre ivrer fremdeles etter bomringen, til tross for innbyggernes enorme motstand i 2019.

Bomringen rammer enda mer usosialt enn eiendomsskatt: Den tar ikke hensyn til noe som helst. Drammen er en langstrakt kommune med varierende kollektivtilbud og med dype daler og høye åser som gjør det vanskeligere å la bilen stå. Og la oss være ærlige: Hvor mange familier får opp en hverdag med jobb, levering og henting i barnehage og skole, barn som skal på fotballkamp på tvers av kommunedeler, familiebesøk og et sosialt liv, uten bilen?

En ekstrautgift på opp mot 30.000 kroner i året per person er nok til å knekke økonomien til en rekke familier i Drammen, en kommune som allerede sliter med levekårsutfordringer. 

På fylkesnivå snakker også Arbeiderpartiet og Høyre varmt om bomringen, og det er ikke lett å manøvrere seg når politikere snakker med to tunger, en på hvert forvaltningsnivå.

Hvem skal ha råd til å bosette seg i kommunen når de avgiftskåte politikerne kommer til makta? FrP stemte for et mer måteholdent renseanlegg, mot alle bommer i kommunen og fylket, og mot eiendomsskatt. Vi er garantisten for måtehold, og mot eiendomsskatt og bommer.

Kristin Løvaas Gjerde
Fremskrittspartiet i Drammen

Del:
Annonse