2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Geirr Karlsen stiller som andrekandidat for Venstre i Øvre Eiker.

VALG 2023: Øvre Eiker trenger et lokalt arkitekturopprør

MENINGER: Når vi går gjennom norske byer og tettsteder, er det lett å se at klassisk arkitektur har blitt en sjeldenhet. Moderne og postmoderne bygg dominerer bybildet, og det er få eksempler på bygninger som er inspirert av klassiske stiler. Det samme er i ferd med å skje i og rundt tettstedene i Øvre Eiker.
Annonse

De siste årene har heldigvis «Arkitekturopprøret» satt denne saken på folks dagsorden. Klassisk arkitektur har en lang og rik historie, og den representerer en verdifull arv som vi bør ta vare på. En felles kulturarv.

Klassisk arkitektur er basert på en rekke prinsipper som gir den en tidløs skjønnhet. Disse prinsippene inkluderer harmoni, proporsjon, rytme og symmetri. Den er rett og slett estetisk tiltalende i manges øyne. I likhet med «Arkitekturopprøret» mener Øvre Eiker Venstre at det er en bekymringsfull trend at vi er i ferd med å miste disse bygningene rundt oss.

Annonse

Klassisk arkitektur har en rekke sosiale fordeler. Bygninger skaper en følelse av identitet og tilhørighet for de som bor i dem og de som er naboer. De kan også bidra til å skape et mer harmonisk og vakkert bymiljø. Den varierer naturlig fra tettsted til tettsted og tar ofte hensyn til lokal byggeskikk og miljøet bygningen er plassert i. Dette er ikke tilfellet i dagens moderne arkitektur, der alt er likt enten vi bygger i Hokksund eller Mosjøen.

Øvre Eiker Venstre ønsker en naturlig fortetting i sentrumsområder, men dette må gjøres med mennesker i sentrum, ikke kun med mål om å bygge flest mulig kvadratmeter til en billigst mulig penge. Gjør vi dette riktig kan vi oppnå et mer attraktivt sentrum, og et sentrum der folk kan leve, med gangavstand til infrastruktur som skole, barnehage, butikk og kollektivtransport.

Kommunen må derfor benytte seg av de mulighetene den har for å stille krav til estetikk og form overfor utbyggere. Kommunen har verktøy for å gjøre dette, men har dessverre så langt ikke valgt å bruke dem. En bolig er så mye mer enn hvordan vi velger å møblere. Like viktig er uteområder rundt leilighetene som innbyr til lek og rekreasjon. Og altså en arkitektur som ikke er kald og uinteressant, men varm og innbydende.

Øvre Eiker Venstre mener det er viktig å fremme klassisk arkitektur i norsk byggevirksomhet framover. Vi bør støtte arkitekter som er opptatt av å skape bygninger som er både vakre og holdbare. Vi bør også kreve at offentlige myndigheter stiller strengere krav til estetisk utforming av nye bygg. Dette kan gjøres ved å fremheve ønsket arkitektur i anbudsprosesser og ved å stille krav til utbyggerne.

I tillegg kan god arkitektur belønnes; gjeninnføring av Øvre Eiker kommunes byggeskikkpris, som Venstre, Høyre, FrP og KrF fremmet forslag om i denne perioden, er bare ett eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Geirr Karlsen
2. kandidat, Øvre Eiker Venstre

Del: