14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Erna Solberg besøkte CRUX-senteret i Hokksund i dag for å snakke med brukerne og høre hva de kan bidra med i rus- og psykiatriomsorgen.

Erna: – Viktig å finne lokale løsninger der også frivillige kan bidra

«Helt håpløst». Slik beskriver Høyreleder Erna Solberg regjeringens politikk hvor de vil ha mest mulig av behandlingstilbudene inn i det offentlige. – Vi får mer for pengene ved å bruke lokale tilbud og frivillige, sa Erna da hun besøkte CRUX i Hokksund i dag.
Annonse

Den 17 meter lange valgkampbussen rullet inn i Stasjonsgata og stoppet utenfor CRUX-butikken. Her sto en stor delegasjon fra Høyre og ventet, og den tidligere statsministeren var rimelig presis.

Hensikten med besøket var å lære mer om det landsomfattende tilbudet som CRUX gir innen rusomsorgen og psykisk helsevern. Erna Solberg var invitert av det lokale partilaget til Høyre, hvor Adrian Tollefsen og Emil Andreas Bellen Nordahl har et stort engasjement for nettopp denne problemstillingen.

Annonse

Det var en interessert og nysgjerrig Høyreleder som fikk en gjennomgang av tilbudet både sentralt og lokalt. Den sentrale delen var det generalsekretær Helmuth Liessem som sto for, mens den lokale lederen, Elisabeth Spiten Engh orienterte om tilbudene de hadde i Hokksund.

Mange Høyre-folk hadde møtt opp for å hilse på Erna da hun kom til Hokksund i dag.

Høyredelegasjonen tok seg god tid – også til å besøke butikken i første etasje og snekkerverkstedet i kjelleren. CRUX i Hokksund har fire årsverk fast og tre engasjerte. I tillegg kommer 15 frivillige som stiller opp med de fleste gjøremålene i driften.

Generalsekretæren var opptatt av tilbudet de kunne gi for å hindre at personer kommer helt ut på skråplanet samt å hente dem inn igjen gjennom ulike tilbud. Driften finansieres gjennom tilskudd fra staten, kommunen og gjennom salg av varer og tjenester. Men daglig leder Elisabeth la ikke skjul på at økonomien er stram og at de gjerne skulle hatt mer til ulike prosjekter.

Daglig leder av CRUX i Hokksund, Elisabeth Spiten Engh, orienterer her om driften lokalt.

Sterkt møte – ruset seg som 13-åring
Erna og de andre gjestene fikk høre et sterkt «vitnesbyrd» fra Karoline. Hun startet å ruse seg som 13-åring og hadde en lang og broket historie med rus, alkoholisert far, fosterhjem og selvmordsforsøk.

I dag er hun ansatt i 50 prosents stilling som erfaringskonsulent mye takket være den hjelpen hun fikk i Hokksund og CRUX i samarbeid med Nav og andre etater. Hun vet av egen erfaring hvordan rusmisbrukere har det, og kan derfor hjelpe på en helt unik måte.

Erna Solberg fikk høre hennes sterke historie og roste Karoline for å være så ærlig.

Karoline (t.h.) fortalte en sterk historie om hvordan hun som 13-åring startet å ruse seg og fram til i dag hvor hun er ansatt som erfaringskonsulent i 50 prosents stilling.

Vil samarbeide bedre
– Vi ønsker et enda bedre og tettere samarbeid med CRUX om rusproblematikken, sa ordførerkandidat Adrian Tollefsen under møtet.

Han fikk støtte av partilederen sin om at det var viktig med en fast grunnfinansiering for slike institusjoner slik at ikke må søke om midler for hvert år slik det nå legges opp til fra regjeringen.

– Aller helst vil vi ha en samarbeidsavtale og ikke måtte lyse ut rusomsorgen på anbud med jevne mellomrom, sa Adrian.

Erna avsluttet besøket sitt i Hokksund med åen aldri så liten «pep-talk» til de lokale mannskapene sine. Hun understreket viktigheten av å stå på helt inn til valgdagen med dagens jevne meningsmålinger.

Adrian Tollefsen og Erna Solberg tok seg tid til å snakke med flere av dem som jobber på CRUX.
Godt humør er viktig og nede i kjelleren hvor de fikser gamle møbler og alt annet er stemningen god.
Karoline er i dag en viktig del av det lokale tilbudet og får ros fra Adrian og Erna for sin åpenhet.
Flere brukere av huset fortalte om sine historier og hva de gjør nå.
Lokal sjokolade sier ikke Erna nei takk til før hun setter seg på bussen på vei til Lier hvor de skal på nok et besøk. Det er travle tider i valgkampinnspurten.
Del:
Annonse