4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra paneldebatten på Eiker Videregående for noen dager siden. Her ble Høyre det klart største partiet. (Foto: Per Jørund Grøthe)

Skolevalget 2023: Klar borgerlig framgang – Høyre størst i Eiker

Årets skolevalg er avsluttet, etter uker med debatter, valgtorg og til slutt avstemning. FrP og Høyre går kraftig fram, sammenlignet med skolevalget som ble arrangert i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2019. På Eiker VGS er Høyre det klart største partiet med hele 44,8 prosent av stemmene.
Annonse

Høyre er altså den klare vinneren i årets skolevalg på Eiker VGS. FrP har også gjort et godt valg med 14,9 prosent av stemmene. AP har fått 13,7 prosent og har sammen med SP hatt en klar nedgang siden siste kommunestyrevalg.

Leder for Høyre i Øvre Eiker, Emil Andreas Bellen Nordahl, er selv elev ved skolen og deltok i debatten på skolen for noen dager siden.

Annonse

– Det er artig å sitte i debatt på Eiker, når du i ettertid får dette resultatet, sier Emil til Eikernytt.no.

– Jeg håper at trenden følger på mandag og at de samme unge går til stemmeurnene å stemme Høyre. 44,8 prosent hadde jo vært veldig artig å fått som resultat på mandag kveld her i Øvre Eiker, avslutter Nordahl.

Øker på landsbasis
FrP øker fra 8,1 prosent i 2019 til 19,5 prosent i år, og har med det den største økningen av alle partiene, på 11,4 prosentpoeng.

Med 21,9 prosent er Høyre oppe på 20-tallet for første gang siden 2013, og øker med 8,9 prosentpoeng.

AP går tilbake med 9,5 prosentpoeng fra 26,5 prosent til 17 prosent, og er med det partiet som taper flest stemmer sammenlignet med skolevalget i 2019.

Du finner flere resultater på https://www.skolevalg.sikt.no

Skolevalget er demokratiopplæring
– Skolevalget er en viktig del av elevenes demokratiopplæring i skolen. Gjennom skolevalget får elevene muligheten til å delta i politiske diskusjoner, få kunnskap om politiske retninger og selv avgi stemme. Dette er viktigere enn selve resultatet, sier divisjonsdirektør Bjørn Lescher-Nuland i Utdanningsdirektoratet. 

391 skoler var påmeldt skolevalget i år. Nesten 140.000 elever har avgitt stemme, og valgdeltakelsen ligger på 76,3 prosent.

– Jeg er glad for at så mange skoler bruker skolevalget som en arena for å øke elevenes demokratiforståelse. Her får de øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet, sier Lescher-Nuland.

Skolevalget ble gjennomført som urnevalg, i likhet med det ordinære valget.

Del: