22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud (SP).

VALG 2023: Ja til mer praktisk og variert undervisning

MENINGER: I dag kom nyheten om at regjeringen vil bevilge 120 millioner i neste års statsbudsjett for å kunne gi norske elever mer praktisk og variert opplæring. Det er bra for elevene våre her i Øvre Eiker.
Annonse

Norsk skole er i dag for teoritung, og vi trenger å vri undervisningen i mer praktisk retning. Lære mer med hode, kropp og hender istedenfor å sitte i et klasserom og lese i ei bok seks timer om dagen. Skal vi få gjort noe med dette, trengs det mer utstyr og praktiske læringsarenaer. 

Regjeringen oppretter derfor nå en øremerka tilskuddsordning norske kommuner kan søke midler fra. Ordningen er målrettet mot 5. til 10. trinn. Dette kan for eksempel gå til:

Annonse

• Ombygging, utviding eller utvikling av eksisterende arealer (kan være spesialrom som skolekjøkken, tekniske rom, lab, moderne bibliotek, verksteder eller andre fellesareal).

• Opprusting av uteområder, etablere faste uteskoleområder (Eks. skolehager, sjøskoler, gårdsskoler).

• Utstyrspakker med alt fra verktøy eller konkreter til bruk i ulike fag som laboratorium, skolekjøkken, ulike verksteder.

• Styrke samarbeid om utstyr og læringsarenaer mellom grunnskoler og videregående skoler og med lokalt næringsliv.

Øvre Eiker Senterparti vil jobbe for å gjøre skolen mer praktisk. All undervisning trenger ikke foregå på skolen. Vi må bruke nærmiljøet, samarbeide med næringslivet og gjøre det vi kan for at opplæringen blir mer variert og praktisk.

Jeg har selv jobbet som lærer her i kommunen, og en gang hadde vi med en naturfagsklasse til en gård for å se på slakt av sau. Da fikk elevene se de ulike delene av dyret på en praktisk og nær måte. Alternativet var å lese om det i ei bok. Et godt eksempel på hvordan praktisk læring kan foregå.

Magnus Weggesrud
4. kandidat til kommunestyret
Øvre Eiker Senterparti

Del:
Annonse