1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kunnskapsminister Tonje Brenna var på besøk på Veiavangen i dag. Her ser vi (f.v.) rektor Torill R. Lund, Monica Myrvold Berg, Tonje Brenna, Mons Ivar Mjelde og Tonje Enersen.

Tonje Brenna til Veiavangen med glad-nyhet – det er valg

Budsjettlekkasjene står formelig i kø for tiden og i dag ble det kjent at regjeringen setter av én milliard kroner i åtte år i rentekompensasjon til blant annet skolebygg og praktisk rettet utstyr. Det er godt nytt for Drammen kommune og Veiavangen Ungdomsskole som skal bygges ut neste år.
Annonse

Regjeringen foreslår en ny rentekompensasjonsordning til kommuner som foretar varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til en mer praktisk og variert skole. Ordningen vil ha en total ramme på åtte milliarder kroner, som etter planen skal fases inn med én milliard hvert år i åtte år med virkning fra neste år. I tillegg kommer de 120 millionene som er lovet til innkjøp av praktisk utstyr i skoleverket.

I dag var kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna på Veiavangen Ungdomsskole i Mjøndalen for å fortelle om nyheten sammen med ordfører Monica Myrvold Berg.

Annonse

For Drammen kommune vil rentekompensasjonen bety en besparelse på nærmere 20 mill. kroner årlig i forbindelse med byggingen av byggetrinn to på Veiavangen. Den nye fløyen har en kostnadsramme på 460 mill. kroner og skolen skal totalt kunne romme 540 elever mot dagens 411.

Monica Myrvold Berg sammen med Tonje Brenna i sitt gamle klasserom på Veiavangen.

– Jeg er evig optimist og håper at den nye skolen står ferdig i løpet av 2026, og vi starter allerede litt neste år, sier Monica Myrvold Berg til Eikernytt.no.

Hun var med på å vedta det første byggetrinnet og sier hun gleder seg stort til å kunne være med på det andre. – Jeg har nesten ikke ord på hva dette vil ha å bety for læring og trivsel for elevene, sier hun.

Monica har selv vært elev ved Veiavangen og besøkte i dag sitt gamle klasserom sammen med delegasjonen fra Arbeiderpartiet i Buskerud og Tonje Brenna.

Politikere på skolebesøk. Her trenges forandringer, mener (f.v.) Tonje Enersen, Mons Ivar Mjelde, Tonje Brenna og Monica Myrvold Berg.

Detaljene ikke klare
Ifølge Tonje Brenna er ikke detaljene til tilskuddsordningen klare ennå og vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

– Jeg tror kommunene tør å tenke spesialrom og helhet når de planlegger investeringer ved at vi deler risikoen. Det er jo det staten gjør nå, sier Brenna og legger til at det deles ut 120 mill. kroner til praktisk utstyr til kommunene.

Hun håper at skolene og kommunene nå kan prioritere mer utstyr til praktisk opplæring med dette tilskuddet.

Gitarspilling er ikke ministerens sterke side.

Gleder seg til nybygg
Rektor Torill Risdal Lund og rådgiver og medlem i byggekomiteen, Ole David Sofienlund var med på dagens vandring i de gamle og nye lokalene til Veiavangen sammen med Tonje Brenna og ordføreren. I tillegg var APs andrekandidat i Buskerud, Tonje Enersen, med sammen med fylkesordførerkandidat, Mons Ivar Mjelde på plass.

For rektor og rådgiver var dagens besøk en slags bekreftelse på at det nå endelig blir byggestart for det andre trinnet ved skolen i løpet av neste år. Bystyret har ikke vedtatt byggingen rent formelt, men skal gjøre det i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.

Det er uansett ikke tvil om at det trenges et nytt skolebygg på Veiavangen. Spesialrom som forming og sløyd er mildt sagt utdaterte og lite egnet til undervisning på et nivå som forventes i dag.

Kunst og håndverk på timeplanen i veldig trange lokaler – særlig nå flere politikere kommer på besøk.

Hva går rentekompensasjonsordningen ut på?
• Kommunene kan få rentekompensasjon for varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert skole.

• Dette inkluderer utvidelse, ombygg og rehabilitering av eksisterende areal, nye tilbygg, samt utstyr som krever større investeringer. Alt med mål om mer praktisk, variert og relevant og utforskende opplæring.

• Eksempler er investeringer i skolenes spesialrom som laboratorium, verksteder, sløydsaler, biblioteker, kjøkken, musikkrom osv.

• Kommunene kan også investere i skolenes fellesområder, både ute og inne. Det kan bidra til mer fysisk aktivitet, mer og bedre uteskole og mer tverrfaglig undervisning.

• Den nærmere innretningen, herunder beskrivelse av retningslinjene i forskrift, må gjøres i dialog med KDD og Husbanken.

• Budsjetteffekter i de enkelte budsjettårene avhenger av fremtidige renteforutsetninger.

Del: