23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flerkulturelt råd for Viken oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin ved lokalvalget.

VALG 2023: Oppfordrer til å delta i lokalvalget – uansett kultur

MENINGER: Vi som nå i noen år har sittet i Viken fylkeskommunes flerkulturelle råd har bakgrunn fra en lang rekke land, har ulik tro og kultur og støtter et bredt spekter av politiske partier.
Annonse

Likevel er vi enige om at et godt samfunn er et samfunn hvor vi fortsatt kan ha vår egen overbevisning, tro eller kultur, samtidig som forskjellene og våre ulike syn ikke behøver å komme i veien for at vi kan samarbeide godt på de aller fleste felt.

Nå er forhåndsstemming i full gang i alle kommuner, mens den endelige valgdagen er mandag 11. september. Da velger vi både nye kommunestyrer og de nye fylkestingene som kommer nå som Viken fylkeskommune oppløses og igjen går over til å bli Østfold, Akershus og Buskerud. Vi vil derfor oppfordre alle om å slå ring om lokaldemokratiet og våre fortsatte muligheter til fredelig sameksistens.

Annonse

Mange av oss kjenner dessverre så alt for godt samfunn med politisk, kulturell eller religiøs ensretting og undertrykking. I media ser vi at dette er utfordringer som også sprer seg til nye land, og at frihet, velferd og trygghet ikke kan tas for gitt. Vi må derfor ta vare på et samfunn som dette hvor det er lov å være uenig og hvor de fleste kan føle seg trygge uavhengig av tro, kjønn, legning eller politisk overbevisning.

Så er det heller ikke slik at bare du som har satt deg inn i alle saker og er helt enig med et parti bør stemme. Faktisk kan også medlemmer av politiske partier ofte være uenig med sine politiske partier i en del saker. Når vi stemmer så stemmer vi først og fremst på en hovedretning av samfunnet, selv om vi fortsatt er uenig eller i tvil om en del annet.

Vi kan kanskje spørre oss selv: Hvem vil jeg i hvert fall ikke stemme på, og hvem er jeg minst uenig med? Når du stemmer kan du også sette et kryss på valglisten hvis det er personer der du ønsker skal ha større sjanse til å bli blant de som velges inn.

Hvis en person får mange personstemmer så kan vedkommende gå forbi noen av de som står høyere oppe på listen. Du kan på den måten påvirke hvem som faktisk blir valgt inn.

Vi i flerkulturelt råd i Viken har sett de rike ressursene og de store utfordringene både i våre egne miljøer og i resten av samfunnet. Dette vil vi fortsette å arbeide med i årene som kommer, men nå trenger vi at du også går og stemmer for at vi skal få kraft og mulighet til å ta arbeidet videre.

Bijan Gharahkhani (leder) på vegne av Flerkulturelt råd for Viken.

Del:
Annonse