2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget – Wenche N. Karlsen.

VALG 2023: Ormåsen trenger bedre infrastruktur – ikke ny utbygging

MENINGER: Øvre Eiker består av mange flotte naturperler, en av de vakreste er stedet i det grønne, Ormåsen. Ormåsen har hatt sterk befolkningsvekst siste årene og flere områder er satt av til videre utvikling av boligområder.
Annonse

Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at infrastrukturen lider under denne store befolkningsveksten. Bussforbindelser til Hokksund har vi kun i gitte tidsrom på hverdager, og buss til Vestfossen er ikke-eksisterende. Ungene som skal på trening må først ta buss til Hokksund og så tog videre til Vestfossen. Jeg mener dette ikke er godt nok for Ormåsens 2.000 innbyggere.

Det er ikke bare kollektivtilbudet på Ormåsen som oppleves for dårlig. Skole og barnehage har ikke tilstrekkelig kapasitet for å romme barna som er tilflyttet eller som er på vei. Alle disse barna burde ha rett til å vokse opp og utvikle seg i sitt eget nærmiljø.

Annonse

Kommunens tall er basert på SSB sine prognoser, og disse bommer stygt på den lokale demografien. Det fremstår som den reneste løgn når kommuneledelsen presenterer virkeligheten som om alle Ormåsens barn har et godt nok lokalt tilbud. Fakta er at ved forrige høst så manglet mellom 60-90 barn i barnehagealder et tilbud i sitt nærmiljø. For å forsvare sine tall så kjøper og skaffer kommunen barnehageplasser til Ormåsen-barna andre steder.

Også for Ormåsen skole har vi sett samme stemoderlige behandling over flere år. Allerede i 2019 hadde vi like mange elever ved skolen som kommunens prognoser beskrev for 2023. Når veksten blir undergravd slik for oss folkevalgte, så mister vi muligheten til å gjøre nødvendige grep i tide. I stedet klarte vi nok en gang å ende med en pinlig og suboptimal løsning med brakkerigg («modulbygg» eller «paviljongbygg» på «meglerspråk»).

Vi bør derfor stille krav til fagområdene om at de hensyntar lokale forhold, og at de forholder seg til disse når trendene over tid viser at de bommer stygt. Det ville kunne spart kommunen for store summer til midlertidige tiltak, men viktigst av alt, sørget for at Ormåsens barn får det tilbudet de fortjener – i sitt eget lokalmiljø.

Derfor vil Øvre Eiker FrP heretter jobbe for å bremse ytterligere utbygging på Ormåsen, og stille krav om at området utrustes i tråd med de behovene som eksisterer og forventes med pågående utbygging.

Wenche N. Karlsen
3. kandidat
Øvre Eiker FrP

Del: