12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen – ordførerkandidat for Høyre i Øvre Eiker.

VALG 2023: Sammen for et inkluderende Øvre Eiker

MENINGER: Valgdagen er snart her, og midt i valgkampens siste innspurt vil jeg få si takk. Jeg er takknemlig for en fin valgkamp i Øvre Eiker, preget av respekt for hverandre og våre ulikheter. Uansett valgresultat kommer jeg til å jobbe for å finne løsninger, på tvers av partier, for de viktigste problemene vi må løse sammen.
Annonse

En kopp med god psykisk helse
Alle opplever opp- og nedturer, og for noen av oss blir de for store til å klare på egenhånd. Da er det vår plikt som kommune å stille opp for de som trenger oss. I mine skoledager opplevde jeg selv mobbing og utestengelse. Jeg har kjent på kroppen hvor smertefullt det er å føle seg annerledes og oversett, bare fordi mamma var psykisk syk.

Ingen barn skal oppleve det i Øvre Eiker
Det er ikke bare barn og unge som kan ha det vanskelig. Jeg snakka med Ingrid på 87 år. Hun sa: «Du må huske en ting nå: En kaffekopp og de ekstra fem minuttene er min største livsglede. Alle mine venner er døde. Du må ikke glemme at denne kaffekoppen kan bety en forskjell på liv og død.»

Annonse

Derfor må vi ha fastleger som har tid til deg, nok folk på Eikertun og i hjemmetjenesten, slik at vi holder gleden levende, hele livet vi har her på jorden.

Tilhørighet, glede og mening er ikke bare viktig i livets høst; jeg har en visjon om at ingen skal oppleve mobbing på skolen. Et inkluderende skolemiljø er nøkkelen til å gi våre barn en sunn start på livet. Derfor må vi investere i læreren, sikre nok lærere og sørge for at det er et lag rundt læreren i form av skolepsykologer og helsesykepleiere som trår til når det trengs.

Et helsetilbud som gjør frisk
Jeg har gjennom årene opplevd så mange flotte menneskemøter i kommunen vår. Menneskemøtene jeg har hatt med folk som sliter, folk som ruser seg, folk som har opplevd langvarig mobbing setter spor i meg, og det minner meg på min egen oppvekst. Derfor må vi har flere ettervernstilbud for rusmisbrukere, botilbud som Haugeveien, aktivitetstilbud CRUX og flere arbeidstreningsplasser og bedrifter som tar sosialt ansvar, som Noratel, Hellik Teigen og mange flere. Å se de som har tatt vanskelige valg få en ny sjanse, gir meg håp og tro på at vi kan endre liv.

Muligheter for alle
Din stemme er en viktig del av demokratiet vårt, og sammen kan vi bygge et samfunn som tar vare på hverandre, gir rom for ulikheter, og sørger for at ingen blir glemt. Jeg tror på at folk er forskjellige – og at vi trenger forskjellige løsninger. Jeg trur ikke på at alle skal passe inn i den samme skolen, den samme jobben – eller det samme politiske partiet. Jeg tror på forskjelligheten – og at vi alle sammen like vel kan behandle hverandre godt.

Mange som ikke kjenner meg vet ikke om hvilke livserfaringer jeg har og synes kanskje jeg framstår velpolert og ordinær. Til det sier jeg at du ikke må skue hunden på hårene. Jeg har klart meg til tross for at jeg har kjent hvor brutalt livet kan være.

Til slutt har jeg landet på begge beina, og jeg føler meg privilegert som har fått utdanning, arbeid og muligheten til å leve et godt liv. Den muligheten unner jeg alle, og derfor forteller jeg min historie. Så du, som velger, skal vite litt mer om hvem jeg er.

Jeg mener det er mulig å løse de viktigste problemene uten å skatte mer enn nødvendig. Løsninger som tar vare på alle, som gir et tilbud til enkeltmennesket som del av samfunnet.

Hvis du lover meg å bruke stemmeretten så skal jeg love å fortsette med det som har holdt meg i live og som har holdt meg i lokalpolitikken i 12 år: Bidra til at vi sammen skaper et livskraftig og inkluderende Øvre Eiker som vi alle kan være stolte – og en del – av.

Godt valg!

Med vennlig Hilsen

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse