2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra 1. januar skal Buskerud gjenoppstå fra de døde. Her er de som skal styre fylket. (Ill. Solveig Lysaker)

Slik ble valgresultatet i Buskerud fylke

Fylkestingsvalget synes å engasjere langt færre enn kommunestyrevalgene noe oppslutningen viser. Kun 52,3 prosent av de med stemmerett brukte denne retten til å si hvem de ville ha til å styre det «nye» fylket etter at Viken løses opp fra nyttår.
Annonse

Det er 212.213 personer med stemmerett i Buskerud. Kun 52,3 prosent av dem stemte.

Buskerud har vært en del av Viken fylke siden 2020, men blir et eget fylke igjen fra 1. januar 2024. Valgresultatet fra 2019 gjaldt Viken fylke samlet. Derfor vises ikke endringen fra forrige fylkestingsvalg for Buskerud.

Annonse

Slik ble valgresultatet i Buskerud fordelt på partiene:

PartiOppslutningAnt. mandater
Høyre30,2 prosent15
Arbeiderpartiet21,8 prosent10
Fremskrittspartiet12,9 prosent6
Senterpartiet9,6 prosent5
Sosialistisk Venstreparti5,1 prosent2
Miljøpartiet De Grønne3,5 prosent2
Venstre3,5 prosent2
Industri- og Næringspartiet3,5 prosent2
Rødt2,9 prosent2
Kristelig Folkeparti2,5 prosent1
Pensjonistpartiet1,8 prosent1

På grunn av at siste valg var for hele Viken er det ikke mulig å gi økning eller nedgang i oppslutning.


Dette er bare stemmer og mandater. Hvem som blir fylkesordfører eller får andre posisjoner, er ikke tatt hensyn til her.

Disse er inne på fylkestinget
Navnelistene viser de politikerne partiene har øverst på listene til valget. Personstemmer som velgerne har gitt på stemmeseddelen sin vises ikke her, men i fylkestingsvalget endrer personstemmene sjelden på hvem som blir valgt inn.

Høyre
Tore Opdal Hansen – 67 år
Iselin Haugo Stavn – 35 år
Simen Murud – 24 år
Christina Højer Mørkve – 30 år
Christopher Amundsen Wand – 36 år
Marianne Werp – 48 år
Søren Falch Zapffe – 74 år
Inger Synnøve Kammerud – 63 år
Jonas Nikolaisen – 27 år
Hanne Birgitte Lindbak Haatuft – 55 år
Egil Ax – 41 år
Ana Maria Silva-Harper – 63 år
Thomas Fosen – 65 år
Mari Djupvik Bråthen – 38 år
Dag Øivind Henriksen – 54 år

Arbeiderpartiet
Mons-Ivar Mjelde – 43 år
Tonje Enersen – 48 år
Bjørn Tore Ødegården – 53 år
Lirigzona Berisha – 24 år
Ståle Versland – 63 år
Anne Kristin Hov Hilleren – 57 år
Erik Kaupang – 57 år
Ellen Ramson Høie – 20 år
Odd Terje Svendsen – 39 år
Trine Raknes – 53 år

Fremskrittspartiet
Lavrans Gabriel Kierulf – 39 år
Morgan Langfeldt – 55 år
Eilev Bekjorden – 57 år
Kristin Løvaas Gjerde – 28 år
Mary-Ann Lokshall Tabrizi – 43 år
Knut Andre Svensbråten – 27 år

Senterpartiet
Magnus Weggesrud – 32 år
Anne Kristine Norman – 55 år
Simon Sebastian Nordanger – 32 år
Sigrid Onsgaard Sagabråten – 27 år
Stian Bakken – 38 år

Sosialistisk Venstreparti
Njål Vigleik Grene-Johnsen – 40 år
Kaja Yngsdal Hilleren – 23 år

Miljøpartiet De Grønne
Bård Sødal Grasbekk – 36 år
Cecilie Søvik – 46 år

Venstre
Anders Wengen – 46 år
Tove Hofstad – 53 år

Industri- og Næringspartiet
Roger Larsen – 63 år
Lars Stenberg – 47 år

Rødt
Hans Petter de Fine – 40 år

Kristelig Folkeparti
Kjell Erland Grønbeck – 57 år

Pensjonistpartiets
Øivind Fjeldheim – 57 år

Del: