20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Valgstyret i Drammen kommune i arbeid etter valget. (Foto: Drammen kommune)

Slik ble valgresultatet i Drammen kommune

I likhet med Øvre Eiker og landet for øvrig, gjorde Høyre og de andre borgerlige partiene et godt valg i Drammen kommune. Det er 82.453 personer med stemmerett i Drammen. Kun 55,6 prosent av dem stemte.
Annonse

Drammen har 57 plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik mellom partiene:

Tirsdag 12. september skal stemmene kontroll-telles, og på onsdag skal valgstyret møtes for å godkjenne resultatet av årets valg. Først når valgstyret har godkjent resultatet, er resultatet offisielt og mandatfordelingen i kommunestyret endelig.

Annonse

Etter at partistemmene er talt opp, starter tellingen av personstemmer. Det er denne tellingen som avgjør hvem som kommer inn i kommunestyret for de ulike partiene.

Nytt kommunestyre konstitueres tirsdag 10. oktober. Da velges også kommunens ordfører for de kommende fire årene.

Her er valgresultatet for Drammen etter at alle stemmene er talt opp:

PartiOppslutningEndring i %
fra 2019
MandatEndring
Høyre30,2 prosent+ 4,617+ 2
Arbeiderpartiet22,0 prosent– 4,213– 2
Fremskrittspartiet15,5 prosent+ 4,89+ 3
Venstre5,1 prosent+ 3,03+ 2
Sosialistisk Venstreprarti4,6 prosent+ 0,130
Miljøpartiet De Grønne3,6 prosent– 5,02– 3
Rødt3,4 prosent+ 0,92+ 1
Kristelig Folkeparti2,7 prosent+ 0,52+ 1
Industri og Næringspartiet2,7 prosent+ 2,72+ 2
Senterpartiet2,7 prosent– 5,32– 3
Pensjonistpartiet2,6 prosent+ 2,61+ 1
Partiet Sentrum1,5 prosent+ 1,51+1
Del:
Annonse