1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange er positive til organdonasjon, men forteller det ikke til noen eller de skaffer seg ikke donorkort. Nå er tiden inne til å gjøre noe, mener stiftelsen.

En av tre har ikke delt sitt ja til organdonasjon

Lørdag 16. september startet Donasjonuka. I år er temaet «Ikke sitt på gjerdet!». Gjør valget ditt kjent for familien og skaff deg et donorkort, er oppfordringen.
Annonse

Nordmenn er blant de mest positive til organdonasjon i verden. Åtte av ti sier i dag ja til organdonasjon. Men i en undersøkelse fra 2022* oppgir hele 35 prosent av dem som er uttalt positive, at de ikke har gjort noe med sitt standpunkt. Det vil si at de verken har informert sine nærmeste, eller fylt ut et donorkort.

– Dette utgjør godt over én million nordmenn, og er et altfor høyt tall. Dette innebærer i verste fall at organer som kunne reddet mange av de over 600 venteliste, går tapt, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Annonse

Med årets kampanje «Ikke sitt på gjerdet» ønsker Stiftelsen Organdonasjon å nå ut til «gjerdesitterne». Målet er å få dem ned fra gjerdet, altså å gjøre sitt standpunkt kjent for familien, og fylle ut et donorkort.

Pårørende er viktige
Pårørende inkluderes alltid i en donasjonsprosess. Det er den avdødes vilje som gjelder, og de pårørende blir bedt om å bekrefte denne.

Lise Toubro Bratberg er intensivsykepleier og donoransvarlig sykepleier ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Organdonasjon kan ikke gjennomføres uten at det foreligger et samtykke fra den avdøde. Eventuelt må familien ta avgjørelsen på vegne av den avdøde. Får vi ikke tak i pårørende, vil ikke donasjon gjennomføres, sier Bratberg.

Hun slår fast at mange familier er uforberedt på spørsmålet om organdonasjon.

– Mange pårørende kjenner dessverre ikke den avdødes vilje. Når spørsmålet kommer opp, har de pårørende nylig fått et budskap om at livet til deres kjære ikke kan reddes. Situasjonen er i seg selv så overveldende, at det kan være vanskelig å måtte ta en avgjørelse om organdonasjon. Det kan føre til et nei.

Viktig å ta samtalen mens du lever
– Vi opplever at hvis den avdødes vilje er kjent, og de har snakket om organdonasjon på forhånd, så er dette til stor hjelp for pårørende. Sorgen over tapet er den samme, men det gjør beslutningen litt enklere, avslutter Bratberg.

*) Gjennomført av Norstat på oppdrag av Stiftelsen Organdonasjon i perioden 25.10.22-31.10.22, web-omnibus, representativt utvalg av befolkningen, n=1059

Del: