22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bernt G. Apeland i Virke (innfelt) advarer mot svekket kjøpekraft og nedgang i varehandelen. (Illustrasjon fra Prix)

Halvparten opplever svekket økonomi – Et alvorlig bakteppe for statsbudsjettet

Virkes nye forbrukerundersøkelse viser at annenhver nordmann opplever svekket økonomi sammenliknet med for ett år siden. Seks av ti kjøper færre ting enn før. Virkesjefen mener husstandenes svekkede økonomi er et alvorlig bakteppe når regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett i starten av oktober.
Annonse

– Annenhver forbruker opplever svekket kjøpekraft. Hvis situasjonen vedvarer vil den smitte over i en nedadgående spiral for handels- og tjenestenæringen. Flere av våre medlemmer innenfor handelssegmentet opplever allerede sviktende omsetning. Det er bakteppet når regjeringen snart presenterer sitt forslag til statsbudsjett, sier Bernt G. Apeland, administrerende direktør i Virke.

Varehandelen sysselsetter i dag mer enn 350.000 mennesker. Det tilsvarer flere enn hele fastlandsindustrien og petroleumssektoren til sammen. Handelsnæringen har også vært den viktigste driveren for verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi de siste årene. Apeland forteller at en større andel av Virkes medlemmer nå ser mørkt på fremtiden.

Annonse

– Spesielt aktører innenfor byggevare, elektronikk, møbler og interiør sliter med omsetningen når folk får dårligere råd. Det er viktig at disse bransjene ikke havner i politikernes blindsone. I forslaget til statsbudsjett burde derfor forutsigbarhet for næringslivet være overskriften, sier Apeland.

Forbrukerundersøkelsen er en del av Virkes årlige Handelsrapport, som blir offentliggjort under konferansen Virke Arena på Colosseum kino den 21. september. Der vil også prognoser for utviklingen fremover bli presentert.

90 prosent handler på tilbud
Et av funnene i undersøkelsen er at omtrent 90 prosent av oss handler mer på tilbud i dag enn vi gjorde for ett år siden, mens 79 prosent oppgir at de velger lavprisalternativer fra butikkhyllene. Apeland forteller at spesielt butikkjedenes egne lavprismerkevarer opplever økt salg.

– Kjedenes egne merkevarer, slik som First price og Xtra er ofte rimelige i forhold til produkter fra andre produsenter. Vi ser at disse varene er spesielt populære i en situasjon der mange opplever en trang økonomi, fordi de bidrar til å holde kostandene nede, sier Apeland.

Flere har den siste tiden tatt til ordet for å regulere kjedenes mulighet til å produsere egne merkevarer. Enkelte har til og med foreslått et forbud. Apeland mener at undersøkelsen viser at det er en svært dårlig idé.

– Vi ser at kjedens rimelige merkevarer er svært populære, spesielt i en situasjon der mange opplever at pengene ikke strekker til. Da er det et dårlig forslag å forby disse, og dermed forverre situasjonen for mange. Vår undersøkelse viser at 66 prosent sier de vil slite om prisene øker ytterligere. Det sier noe om alvoret i sitasjonen, sier Apeland.

Del:
Annonse