13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statens vegvesen har sammen med Skatteetaten og politiet aksjonert mot en rekke biltrimmingsvirksomheter.

10.000 biler kan være trimmet: Svindel og lovbrudd hos biltrimmere

Statens vegvesen og Skatteetaten mistenker ulovlig verkstedvirksomhet og store skatteunndragelser hos virksomheter som trimmer biler, såkalt chiptuning. Det kan bli dyrt for den enkelte virksomhet og deg som kunde.
Annonse

Statens vegvesen har sammen med Skatteetaten og politiet oppsøkt chiptuningaktører flere steder i landet. Det er mistanke om at så mye som 10.000 biler kan være ulovlig trimmet hos virksomhetene.

To av aktørene er pågrepet av politiet. De to skal avhøres og virksomhetenes lokaler er ransaket for å sikre bevis for ulovlig virksomhet og skatteunndragelser.

Annonse

– Statens vegvesen følger nøye med på aktørene som tilbyr chiptuning. I markedsføringen av chiptuning kan det virke som at det er fritt fram, men det er det ikke. Chiptuning er definert som godkjenningspliktig arbeid, og det betyr at det kun er godkjente verksteder som kan utføre dette, sier Per Herman Pedersen i Statens vegvesen.

Skatteunndragelser
I tillegg til at det er ulovlig verksteddrift, så er det også mistanke om betydelig økonomisk kriminalitet knyttet til virksomhetene.

– Skatteetaten anslår at om lag 37 millioner kroner i bruttoinntekt ikke er oppgitt til skattemyndighetene. Dette ser vi svært alvorlig på. Skatteetaten har allerede anmeldt to saker og vil fortløpende vurdere om det er grunnlag for å anmelde flere. Vi har god oversikt over bransjen og jeg vil sterkt oppfordre alle som driver med chiptuning om å etterleve regelverket før vi kommer på besøk neste gang, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Alvorlige konsekvenser
De som ikke har overholdt regelverket risikerer politianmeldelse for skatteunndragelse fra Skatteetaten. De risikerer også anmeldelse for ulovlig verksteddrift fra Statens vegvesen, og inndragning av bruttoomsetning og utstyr fra politiet, i tillegg til etterforskning og straff.

– Statens vegvesen kan også kalle inn kjøretøy som vi mistenker har blitt chiptunet ulovlig til kontroll. Kjøretøy som ikke kan godkjennes må tilbakestilles til originalstand, og dette må bileier kunne dokumentere fra et godkjent verksted, sier Per Herman Pedersen.

Trimming må godkjennes
Noen chiptuningaktører kan ligne et ordinært verksted. Chiptuning tilbys også av omreisende virksomheter eller fra garasjer og lignende. Markedsføringen skjer ofte i sosiale medier. Chiptuning blir ofte omtalt som en optimalisering av motoren der bilen på en enkel og rimelig måte kan få mye mer krefter.

– Men det er ingen som nevner at motorens utslipp kan øke betydelig som følge av chiptuning. Derfor er det krav om at bilen må godkjennes på en trafikkstasjon og ny effekt skrives inn i vognkortet. For at Statens vegvesen skal kunne godkjenne chiptuningen, må du kunne dokumentere at utslippene ikke er høyere enn det de var da bilen ble registrert første gang. Bilen må også tilfredsstille krav til blant annet dekk, bremser og støy som følge av den økte effekten, sier Per Herman Pedersen i Statens vegvesen.

Risikerer at garanti og forsikring ikke lenger er gyldig
De som velger å kjøre med en trimmet bil der den nye effekten ikke er godkjent og påført i vognkortet, risikerer avkortning i forsikringen ved en ulykke.

– Dette kan utgjøre betydelige beløp hvis man har skyld i en ulykke med personskader og store materielle skader, sier Per Herman Pedersen.

Del:
Annonse