23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Avisopplaget går ned etter mange år med oppgang. En forklaring er dårligere økonomi hos befolkningen. (Illustrasjon: Shutterstock)

Avisopplaget svekkes – tilbakegang i første halvår

Norske aviser har en opplagsnedgang på 2,6 prosent i første halvår av 2023, sammenlignet med tilsvarende halvår i fjor. Det heldigitale opplaget utgjør nå 60 prosent, men den digitale veksten veier ikke opp for tilbakegangen på papir og komplett.
Annonse

– Dette er en merkbar nedgang etter mange år med opplagsvekst. Mediebransjen er blant de første som merker det når folks privatøkonomi blir trangere. Noe av svaret på tilbakegangen ligger nok her, sier adm. dir. i MBL Randi S. Øgrey.

Det er Mediebedriftenes Landsforening som melder dette.

Annonse

1 av 5 titler har fått færre heldigitale abonnenter. Det er bare hos de minste lokalavisene og de største lokal- og regionavisene at digitalveksten veier opp for tilbakegangen på papir.

Opplaget holder seg derfor stabilt for disse avisene. Alle andre kategorier har en negativ opplagsutvikling i første halvår 2023, sett mot samme periode året før.

De nasjonale avisene som tidligere har stått for mye av veksten, har nå en tilbakegang på 1,8 prosent, mens nisjeavisene samlet går tilbake 5,1 prosent i perioden.

I Drammensdistriktet er det den samme trenden. Her går samtlige aviser tilbake.

Drammens Tidende har nå et totalopplag på 25.850 i første halvår. Det er en nedgang på 2.411 mot i førte halvår i fjor.

Laagendalsposten hadde et opplag på 6.490 noe som er en nedgang på 487 fra samme periode i fjor.

Bygdeposten går også tilbake med 393 til 6.490 i totalopplag, som er papir og digitale abonnement.

Også Eikerbladet går tilbake. Her er nedgangen på 293 abonnementer og de har nå 2.035 i totalopplag.

Det er kun medlemmer i Mediebedriftenes Landsforening som måles på denne måten. Uavhengige nettaviser som eksempelvis Eikernytt.no og Drammen Live 24 er ikke en del av denne statistikken.

Del:
Annonse