12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det blir stopp på Sørlandsbanen denne helgen og all trafikk stanses blant annet på Steinberg stasjon. (Arkivbilde)

60 timers vedlikeholdsmaraton på Sørlandsbanen – blir buss for tog

Sørlandsbanen er tett trafikkert med både person- og godstrafikk. Slitasjen er stor, og banen trenger pleie. Derfor blir det stans i togtrafikken fra fredag 22. til mandag 25. september og buss for tog blir igjen alternativet.
Annonse

I løpet av seksti hektiske helgetimer vil det foregå modernisering og vedlikeholdsarbeid på flere steder og delstrekninger fra Stavanger i vest til Drammen i øst.

– I løpet av en tettpakket langhelg, vil vi utføre viktig og nødvendig vedlikeholdsarbeid. Målet med alt vi foretar oss av stort og smått, er også denne gangen å sørge for at Sørlandsbanen blir enda mer robust og driftssikker. Det kommer de reisende til gode, understreker banesjefen, Atle Havnerås i Bane Nor.

Annonse

Påvirker togtilbudet
– Arbeidet påvirker togtilbudet på Sørlandsbanen gjennom helgen, men vi er nødt til å stenge mens entreprenørene jobber i skinnegangen, forklarer Havnerås.

Banesjefen legger til at mye av arbeidet vil foregå på dagtid, men at det også vil foregå arbeid på natt.

– Enkelte steder har vi så mye å henge fingrene i, at det må jobbes døgnet rundt for å komme i mål på mandag morgen, sier han.

Havnerås minner om at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst, og understreker at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Buss for tog
Som alltid når det foregår modernisering og vedlikehold som påvirker togtilbudet på Sørlandsbanen, togselskapene for alternativ transport for sine kunder.

Slik påvirker vedlikeholdsarbeidene vårt område:

• På delstrekningen Darbu – Skollenborg – Kongsberg, vil det foretas periodiske kontroller av anleggene som forsyner togene med kjørestrøm.

• Det grøvste av arbeid knyttet til det nye togparkeringsanlegget ved Kongsberg stasjon, ligger bak oss, men også denne helgen vil det være noe byggeaktivitet for å sikre at anlegget er klar til å tas i bruk for fullt i midten av desember.

• På utvalgte deler av strekningen mellom Darbu og Krekling, skifter vi ut gamle og slitte sviller.

• Ved Hokksund skifter vi ut bevegelige slitedeler i to sporveksler ved stasjonen. I løpet av helgen, skifter vi i tillegg ut samtlige sviller på jernbanebrua over Nøstelva.

• På utvalgte deler av strekningen mellom Steinberg og Hokksund skifter vi gamle og slitte sviller. I løpet av helgen skifter vi også ut sviller under en sporveksel i vestre ende av Steinberg stasjon.

• I etterkant av hovedarbeidene vil det foregå maskinell pakking (stabilisering) og justering av sporene på delstrekningene Darbu – Krekling og Steinberg – Hokksund. På begge strekningene vil det også bli kjørt sporstabilisator. Hensikten er å redusere/eliminere behovet for saktekjøringer som ellers normalt fører til forsinkelser en viss tid i påvente av at sporet skal «sette» seg.

• Ved Mjøndalen stasjon vil det foregå omkopling og justering av et såkalt sporfelt som står i forbindelse med signalanlegget ved stasjonen.

• På delstrekningen mellom Daler og planovergangen ved Papyrus skifter vi ut slitte skinner.

• Ved Sundland verksted rett utenfor Drammen, er det også stor aktivitet. Der pågår et omfattende arbeid med å erstatte gammelt med nytt. I øyeblikket pågår arbeidet med å bygge et nytt omkjøringsspor. I alt 10 sporveksler skal skiftes ut, og i tillegg skal vi bygge om både kontaktledningsanlegget og signalanlegget med alt det innebærer av behov for nye føringsveier og kabeltraseer.

Del:
Annonse