10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er vann fra dette høydebassenget på Darbu som nå må kokes. Kommunen sendte kl. 16.00 ut varsel om dette. (Foto: Bjørn Erik Nebell)

VARSEL: Må koke vannet fra høydebassenget på Darbu

Det er oppdaget bakterier i drikkevannet fra Høydebassenget på Darbu. Samtlige beboere med tilknytning til dette bassenget har nå fått varsel om å koke vannet før det drikkes. Nytt prøvesvar ventes tidligst fredag ettermiddag.
Annonse

Det var i dag kl. 16.00 at kommunen sendte ut et kokevarsel til samtlige innbyggere på Darbu.

Meldingen gikk ut på en anbefaling om å koke drikkevannet fra høydebassenget på Darbu da en rutinemessig vannprøve viser at kvaliteten på vannet ikke er god nok.

Annonse

Det er husstander på hele Darbu og ned til Lundebakken som er berørt av dette. Ifølge vakthavende på vann og avløp, er det oppdaget en bakterie, men det skal ikke være snakk om e coli.

Det er tatt nye prøver i dag og disse får kommunen svar på sannsynligvis fredag ettermiddag. Det er ikke funnet noen opplagte grunner til bakterien så langt.

Kommunen sier at de vil varsle på nytt når vannet har tilfredsstillende kvalitet igjen, men inntil det er den sterke anbefalingen å koke drikkevannet.

Kommunen har sendt ut to varsler i ettermiddag med beskjed om å koke drikkevannet som kommer fra høydebassenget på Darbu.

Del:
Annonse