21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vigdis Bollerud vil beholde hjemmet sitt på Gamle Kongsbergvei og har betalt inn halvparten av budet som ekssamboeren la inn på eiendommen. Men nå vil megleren ha inn hele kjøpesummen på 4,5 mill. som en formalitet.

Bollerud-saken: Reagerer på megler etter krav om dobbel innbetaling

Kampen for å beholde hjemmet sitt fortsetter for Vigdis Bollerud. Hun har siden i fjor kjempet mot sin tidligere samboer, som i våres la inn et bud på eiendommen i Gamle Kongsbergvei på 4,5 mill. kroner. Nå vil eiendomsmegler Rune Sirnes at Bollerud skal betale inn hele summen, til tross for at hun har forkjøpsrett og kun trenger å betale halvparten.
Annonse

Som tidligere kjent gjennom Eikernytt.no og andre medier har Vigdis Bollerud ligget i konflikt med sin tidligere samboer i flere år. Det eskalerte i fjor høst da mannen varslet at boligen kom for tvangssalg. Bildet som ble lagt ut på mannens Facebook-profil, viste et hus som ikke eksisterte og som var manipulert med blant annet to inngangspartier.

Dette fikk Bollerud til å reagere med en rekke innlegg på Facebook og saken endte etter hvert i retten. Her tapte Bollerud i to omganger da både tingretten og lagmannsretten mente det var riktig at ekssamboeren var deleier i eiendommen etter et langt samboerskap. Det er også strid om hvilken takst som skal legges til grunn for oppgjøret dem imellom, og denne saken er ennå ikke avgjort. Ny sak er berammet i Borgarting lagmannsrett 8. desember i år.

Annonse

Reagerer på megleren
Det er ikke bare Vigdis Bollerud som reagerer på Eiendomsmegler Krogsveen i denne saken. Hennes advokat, Geir Michael Enberg Jesinsky hos Elden, sendte i går et brev til Buskerud Tingrett der han ber tingretten ta kontakt med eiendomsmegleren som fikk oppdraget med tvangssalget. Heller ikke advokaten kan se noen logisk forklaring på hvorfor Bollerud skal måtte betale inn for sin ideelle part ettersom hun har trådt inn i budet fra eksen.

I brevet til tingretten skriver advokaten at Bollerud mottok krav om betaling 23.08.2023 av 2.307.420 kroner. Betalingsfrist var satt til fem dager med helg imellom. Bollerud var på ferie da, og hadde ikke mulighet til å ordne transaksjonen på så kort varsel. Bollerud mottok deretter purring 08.09.2023, hvor det bes om at det samme beløpet betales innen 15.09.2023.

Brevet ble oversendt Bolleruds kontakt i banken, og beløpet ble overført. Sirnes bekreftet at pengene korrekt ble innbetalt den 12.09.2023.

Den 21.09.2023 mottok imidlertid Bollerud e-post fra Rune Sirens i Krogsveen, hvor han hevder at gjennomføring av tvangssalget må gjøres i tråd med kjennelsen som ble avsagt av Buskerud tingrett 31.03.2023, og at Bollerud må betale inn penger for sin egen ideelle halvdel av boligen. Han ber henne derfor betale ytterligere 2.250.000, med betalingsfrist 01.10.2023.

Kan ikke betale mer
– Jeg har tatt opp lån for å betale kjøpesummen som tilsvarer halvparten av verdien ettersom jeg fortsatt skal bo her. Men å skaffe ytterligere 2.250.000 bare for at det skal betales til en eiendomsmegler på grunn av formaliteter og som må betales tilbake i løpet av kort tid, er for meg uforståelig, sier Vigdis Bollerud.

Hun varsler nå en klage på eiendomsmegleren, som ifølge henne gjør alt for å hjelpe ekssamboeren til å ta over eiendommen.

– Jeg føler megleren på denne måten forsøker å sabotere dette oppgjøret, vel vitende om at dette vil påføre meg store kostnader. Jeg kan heller ikke se noen logisk grunn for at dette skal skje, sier Vigdis Bollerud.

Megler Rune Sirnes har varslet i brevs form og bekreftet overfor Eikernytt.no at dersom denne innbetalingen ikke skjer, vil det ikke være mulig å gjennomføre utbetalingen av salgssummen til ekssamboeren i tråd med den rettskraftige kjennelsen.

Sirnes skriver også at dersom avtalen om bruk av forkjøpsrett og betalingsfrist ikke overholdes og innbetaling ikke mottas, vil en naturlig konsekvens være at den opprinnelige «avtalen»/kjennelsen må gjennomføres, dvs. med overskjøting til saksøker/kjøper – altså ekssamboeren.

Forstår ikke hva som skjer
– Dette er høyst forvirrende. Jeg skjønner ikke hva som skjer og hva eiendomsmegleren holder på med. Han sendte nemlig 19. september et brev til tingretten der han ber om at det utferdiges et tvangsskjøte på eiendommen til meg, sier Vigdis Bollerud.

Hun har fått innsyn i brevet til tingretten og der står det at eiendomsmegleren kun har innkrevd de 2.250.000 kronene som er ekssamboerens andel av eiendomsverdien med omkostninger.

I brevet ber megleren om at skjøtet sendes dem så raskt som mulig slik at de kan besørge nødvendig tinglysning.

Dette står altså i sterk kontrast til uttalelsene i tidligere brev og kommentar overfor Eikernytt.no.

Reagerer på spørsmålene
– Jeg få kommentere at du oppleves som lite seriøs og svært partisk i flere av dine kommentarer i din epost og spesielt når du skriver at vi saboterer saken. Vår oppgave i dette tvangssalget har hele tiden vært, og er fortsatt, å gjennomføre og sluttføre en rettskraftig beslutning om tvangssalg av eiendommen Gamle Kongsbergvei 414, sier Rune Sirnes til Eikernytt.no i en epost.

– Avslutningsvis kan vi jo også opplyse at vi hele veien har konferert med Buskerud Tingrett om fremgangsmåten i denne saken, også ang. ovennevnte, sier han.

Spørsmålet han reagerer på er:

«Det er heller ikke forståelig det du skriver om at dersom beløpet ikke betales innen fristen så vil dere gjennomføre eller avslutte tvangssalget, men med overskjøting til ekssamboeren.

Dette må forklares da det her ser ut som om dere saboterer saken ved å forlange en innbetaling som ikke er rimelig. Det er stor forskjell å måtte finansiere vel to mill. kroner og det dobbelte».

Del:
Annonse