10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ledigheten gikk noe ned i september, men er høyere enn for ett år siden. Det manges fortsatt folk innen en rekke næringer. (Illustrasjon)

Liten nedgang i arbeidsledigheten i Drammen og Øvre Eiker

I september var 7.244 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. Det var forventet at ledigheten ville stige, men det har vært en liten nedgang i Drammen og Øvre Eiker og for resten av Vest-Viken.
Annonse

I Drammen er det nå 1.225 helt ledige noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 33 personer siden utgangen av august, men 202 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg er det 278 som er på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Også i Øvre Eiker har det vært en liten nedgang på fem helt ledige og her er 1,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Det er nå ni flere ledige i Øvre Eiker enn på samme tid i fjor. I Øvre Eiker er det 59 på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 4.595 personer registrert som helt ledige i september. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed likt med landsgjennomsnittet.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.566 personer. Det tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.678 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med september i fjor, er nå 869 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 23 prosent. Bruttoledigheten har økt med 747 personer (+16 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I september var 1.678 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 176 personer (+12 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er fortsatt et stabilt arbeidsmarked i Vest-Viken. Det er en tydelig økning i antall ledige siden i fjor, men ledigheten er omtrent uendret sammenlignet med august, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

Hun legger til at det fortsatt er mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer.

-Vi oppfordrer enda flere arbeidsgivere til å samarbeide med Nav om rekruttering. Vi har mange motiverte kandidater, og kan samarbeide om kvalifisering hvis det er behov for det, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte Nav 2.722 nye ledige stillinger i september. Det er 23 prosent færre enn på samme tid i fjor. 676 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 329 er innen butikk- og salgsarbeid og 316 er innen undervisning.

Del:
Annonse