1. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kriminalomsorgen bruker mer av samfunnsstraff og elektronisk fotlenke når forbrytelser skal sones for. (Illustrasjon)

Færre soner nå enn for ett år siden – her er tallene for september

I september ble det iverksatt 496 straffegjennomføringer i samfunnet. Det er 88 færre enn på samme tid i fjor. Av disse var 257 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 129. Den 6. oktober var det 2.991 innsatte i norske fengsler.
Annonse

Straffegjennomføring i fengsel
6. oktober var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 2991 innsatte.

– Av de 2.991 innsatte satt 709 (24 prosent) i varetekt.

Annonse

– 827 (28 prosent) var utenlandske statsborgere.

– Kvinnelige innsatte: 166 (5,5 prosent).

– Antall forvaringsdømte i fengsel: 141 menn, 10 kvinner.

– 7 innsatte under 18 år. 2 sitter i varetekt og 4 på dom. Alle sitter ved ungdomsenheter.

– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i september 2023 var 81 prosent.

– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 82 prosent.

Soningskø
6. oktober var soningskøen på 166 ubetingede dommer. Av disse avventer 12 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

Forrige måned (august) var soningskøen på 235 ubetingede dommer.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i september. Totalt er det gjennomført 11 soningsoverføringer hittil i år, 2 færre enn på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet
I september 2023 ble det iverksatt 496 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 15 prosent færre enn i september 2022, da 584 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 257 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 129.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med september 2022.

Bøtetjeneste viser en nedgang på 83 prosent, mens narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 27 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 25 prosent og samfunnsstraff synker med 15 prosent. Prøveløslatelse med møteplikt synker med 14 prosent, mens elektronisk kontroll viser en nedgang på 7 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring øker med 22 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i september 2023 var på 18 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

StraffegjennomføringsformIverksatte sakerAktive saker
sep.23sep.22Andel kvinner
Elektronisk kontroll25727516 %351
Samfunnsstraff12915222 %975
Prøveløslatelse med møteplikt424910 %299
Program mot ruspåvirket kjøring393226 %391
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)12160 %135
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)81113 %315
Bøtetjeneste84613 %29
Hjemmesoning (§ 16)130 %6
Totalt49658418 %2501

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker september 2023 og september 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i september 2023 er 46 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 10 prosent.

LovbruddskategoriAndel
Trafikklovbrudd46,3 %
Økonomi15,5 %
Vold10,1 %
Lov og orden7,9 %
Narkotika/rus7,9 %
Vinningskriminalitet4,8 %
Annet4,3 %
Seksuallovbrudd3,3 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. September 2023. Prosent.

Del:
Annonse