13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder av Stiftelsen Fossesholm, Karl Henrik Hals takket Ellen Pauline, Eldar og Inger Steen for innsatsen deres gjennom 50 år.

Fra «falleferdig rønne» til Norges fineste herregård på 50 år

Fossesholm Herregård har gått fra å være ei falleferdige «rønne» til å bli Norges fineste og kanskje best bevarte herregård. Det takket være Stiftelsen Fossesholm Herregård og ikke minst familien Steen med Eldar, Inger og Ellen Pauline i spissen.
Annonse

Lørdag kunne stiftelsen feire seg selv og se tilbake på et 50 år langt virke med å få den en gang så slitte herregården opp å beina igjen. I dag er de en del av Buskerudmuseet og direktør Tom Oddby var ikke i tvil om at Fossesholm fortjente beskrivelsen «Norges beste».

Vel 100 gjester var samlet – i låven på Fossesholm – selvsagt. Med Ståle Berdal som skikkelsen til Hannibal Sehested – lensherre og eier av Fossesholm på midten av 1600-tallet, fikk gjestene alt fra gladjazz fra Norsk Linie til mer eller mindre kjente historier fra tiden etter at Eiker Historielag tok over ansvaret for herregården.

Annonse

Det ble også en innføring i eldre historie og en avslutning der Hannibal Sehested ble avsatt av Jørgen von Cappelen – spilt av Knut Kolberg i kjent stil.

Nyvalgt ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, overrakte blomster til Eldar Steen som takk for hans enorme innsats for Fossesholm.

I dag er det Karl Henrik Hals som leder Stiftelsen Fossesholm Herregård. Han kunne fortelle noe av historien til stiftelsen – en historie som begynte i 1973 med at kommunen og Eiker Sparebank gikk sammen med historielaget og kjøpte hele anlegget, som den gang var meget forfallent.

I dag er det Buskerudmuseet som drifter Fossesholm. Det nå 10 år gamle samarbeidet har vært langt fra problemfritt, men direktør i de tre siste årene, Tom Oddby, mente de nå var på rett vei takket være et stort lokalt engasjement for stedet. Han mente at Buskerudmuseet hadde slitt med «voksesmerter», men at museene nå nøt godt at et stort faglig fellesskap der Ellen Pauline Steen spilte en viktig rolle. Han kalte også Ellen for «Dronningen av Fossesholm».

Eldar Steen er ikke bare historisk interessert, han er også i høyeste grad musikkinteressert og har vært kordirigent i en mannsalder eller to. Han hadde skrevet en sang med en historisk og kronologisk utvikling av Fossesholm som han selv akkompagnerte.

Første store oppdrag for ny ordfører
Som kjent fikk Øvre Eiker ny ordfører onsdag denne uken i Adrian Tollefsen. Han stilte derfor på jubileumsfesten – som det første offisielle oppdraget etter valget.

– Dette er en anledning til å feire og å reflektere over den fantastiske frivillige innsatsen som har vært avgjørende for å bevare denne uvurderlige skatten av vår kulturarv, sa han i sin tale til jubilanten.

Tollefsen sa også: – Gjennom tidene har utallige frivillige arbeidet utrettelig, ofte uten lønn, for å bevare, restaurere, og åpne dørene til Fossesholm Herregård for publikum. Deres lidenskap, dedikasjon og kjærlighet til historien har vært drivkraften bak bevaringen av dette stedet. De har brukt utallige timer på restaureringsprosjekter, forskning, guidede turer, og arrangementer som dette. Denne frivillige innsatsen har vevd historiens tråder sammen og gjort Fossesholm Herregård til et levende vitnesbyrd om vår kulturarv.

Ellen Pauline og Eldar hadde en del artige historier å by på – alt fra kongebesøk til hverdagslige ting rundt restaureringen av bygningene. Det ble også informert om nyere utgravinger og en urtehage som skal gjenoppstå ved gården.

Kjente og ukjente historier
Eldar Steen var daglig leder på Fossesholm i 25 år. Han har derfor en unik kjennskap til stedet og historien bak det. Han rettet en spesiell takk til Johan O. Stenshorne, som for 50 år siden var varaordfører og nestleder i styret i Eiker Sparebank. Han var også medlem av styret i stiftelsen og avgjørende for å skaffe nødvendig kapital for å kjøpe stedet.

Eldar Steen og senere datteren Ellen Pauline kunne fortelle om mye arbeid for lite penger, dugnadsinnsats uten sidestykke og en Riksantikvar som ikke hadde god nok materialkunnskap når det gjaldt maling. Det første til at bygningene ble malt med en plastbasert malingtype som ødela mer enn den gagnet.

Det var over 100 gjester som var samlet på Fossesholm lørdag ettermiddag og kveld. Som ventet ble programmet betydelig forsinket.

Historisk mat og gamle bilder
Ellen Pauline Steen og resten av staben på kjøkkenet hadde lagt ned mye arbeid i å finne gamle oppskrifter på mat de mente kunne vært servert på Fossesholm under storhetstiden på godset. Det var derfor flere småretter som kunne prøvesmakes. Nå er det langt mellom dagens festmåltid og 1700-tallets, men det ble smakt og testet ut.

Knut Kolberg i kjent skikkelse spiller her kong Frederik 3. – Kristian Kvarts sønn og forlanger at Hannibal skal forsvinne fra Fossesholm.

Det var også bildevisning med gamle og nyere bilder, og selvsagt var det Vestfossens egen fotograf, Bjørn Kristoffersen som sto for denne gjennomgangen. Han har som kjent en unik samling bilder som han har tatt selv gjennom et langt liv. I tillegg er han engasjert gjennom historielaget og har tilgang på et stort antall historiske bilder.

Et stort koldtbord med både dagens retter og retter fra 1700-tallet og oppover. Her hadde kjøkkenet og Ellen Pauline gjort et stort arbeid for å finne ut hva de hadde som festmat i «gamle dager».
Norsk Linie fra Eiker og Drammen spiller glad-jazz på høyt nivå og underholdt gjennom flere «bolker» denne kvelden.
Adrian Tollefsen på sitt første oppdrag som ordfører. Han berømmet stiftelsen og spesielt Eldar Steen for jobben som er gjort for å bevare Fossesholm.
Ståle Berdal var toastmaster i skikkelsen til Hannibal Sehested og kunne fortelle mye historie om fra den tiden han regjerte på godset og i Norge for øvrig.
Del:
Annonse