12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Den gruppen som så langt skiller seg ut på ulykkesstatistikken i Viken i år, er de yngste trafikantene. De representerer ca. 40 prosent av de omkomne. (Foto: Knut Opeide – SVV)

Viken: Fire omkom i oktober-trafikken

Fire omkom i trafikken i Viken i starten av oktober. To voksne og ett barn mistet livet i den ene ulykken, da bilen traff en lastebil.
Annonse

20 mennesker har så langt mistet livet i trafikken i Viken i år. Like mange som på samme tid i fjor. Dette viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen.

Mange ulykker med flere omkomne
Tolv av årets dødsulykker er ulykker med to eller tre omkomne. Tre av dem skjedde i Viken. Det er uvanlig mange.

Annonse

– Vi opplever flere ulykker med to og tre omkomne i Viken i år, sier Anders Hagerup i Statens vegvesen.

Dette er samme utvikling som vi ser på landsbasis, og noe som bidrar negativt til den triste utviklingen vi nå også dessverre ser i Viken. Vi er alle ansvarlige for å kjøre hensynsfullt og oppmerksomt for å minske risikoen for at ulykker kan skje, og spesielt nå som vi har fått vinterføre på veiene.

Nesten halvparten var under 30 år
Den gruppen som så langt skiller seg ut på ulykkesstatistikken i Viken i år, er de yngste trafikantene. De representerer ca. 40 prosent av de omkomne. Det er også flere middeladrende som har omkommet. Syv ofre var mellom 49 – 64 år. Bare tre av de omkomne var eldre enn 75 år.

Ellers er det møteulykker og utforkjøringer som dominerer årets dødsulykker. Sju mistet livet i møteulykker, sju omkom da de kjørte av veien, og tre døde i fotgjengerulykker. Fem av de omkomne var kvinner og resten var menn.

Flest døde i personbil (ni), fire døde på MC, tre i varebil, og én på sykkel. Den yngste som døde var et barn på ni år.

Statens vegvesen jobber for at ingen skal dø i trafikken
Visjonen om null drepte i trafikken i 2050, som er fastsatt i Nasjonal transportplan, ligger fortsatt fast for alle trafikksikkerhetsaktørene. Et viktig delmål er at vi skal ha maksimalt 50 drepte og 350 hardt skadde i 2030.

– For å nå dette delmålet og etter hvert nullvisjonen, er det veldig viktig at både du og jeg gjør gode og fornuftige valg når vi er ute i trafikken, avslutter Hagerup.

Del:
Annonse