21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Buskeruds første flerkulturelle råd med Bijan Gharahkhani i spissen.

Fylkeskommunes første flerkulturelle utvalg er nå konstituert

Konstituerende møte i flerkulturelt utvalg Buskerud ble avholdt 21. november. I møtet ble Bijan Gharakhani og Tabassom Fanaian valgt til henholdsvis leder og nestleder i utvalget.
Annonse

Utvalget består av ni faste medlemmer, syv representanter fra organisasjoner i Buskerud og to representanter blant fylkestingets medlemmer. Buskerud fylkeskommunes flerkulturelle utvalg er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Utvalget skal bidra til å sikre Buskeruds flerkulturelle befolkning en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem.

Annonse

Det flerkulturelle utvalget skal behandle politiske saker og sikre at flerkulturelle innbyggeres perspektiver ivaretas i planarbeid, partnerskap og når fylkeskommunen fungerer som pådriver i den regionale utviklingen på integreringsområdet.

Del:
Annonse