1. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier det fortsatt er et stort behov for arbeidskraft i mange bransjer.

Vest-Viken: Liten nedgang i arbeidsledigheten i oktober

I oktober var 7.338 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 4.599 personer registrert som helt ledige i oktober. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.681 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.657 personer registrert som delvis ledige.

Annonse

Sammenlignet med oktober i fjor, er nå 977 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 28 prosent. Bruttoledigheten har økt med 877 personer (+18 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I oktober var 1 657 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 146 personer (+10 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten fortsetter å være på et lavt nivå i Vest-Viken. Selv om det er en økning i helt ledige siden i fjor, har ledigheten holdt seg på et stabilt nivå de siste månedene, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.


Hun legger til at det fortsatt er et stramt arbeidsmarked med stort behov for arbeidskraft.

– Det er som vanlig stor etterspørsel etter arbeidskraft innen helse og omsorg, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.269 nye ledige stillinger i oktober. Det er tre prosent flere enn på samme tid i fjor. 737 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 346 er innen butikk- og salgsarbeid og 314 er innen undervisning.

Drammen og Øvre Eiker
I Drammen er det nå 1.195 helt ledige. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen og er en nedgang på 63 siden forrige måned. Men det er altså 215 flere enn for ett år siden. I tillegg er det 278 som går på ulike tiltak.

I Øvre Eiker er det registrert 171 helt ledige noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på kun én helt ledig siden forrige måned, men 32 flere enn på samme tid i fjor. Øvre Eiker har i tillegg 59 personer på ulike tiltak.

Del:
Annonse