22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

TO AV TRE: Godt over halve landets befolkning benytter nå en sikker digital postkasse gjennom Digipost. (Foto: Posten)

Digipost passerte tre millioner brukere

Siste uke passerte Digipost tre millioner brukere. Omtrent to av tre innbyggere over 15 år har nå en sikker digital postkasse, og tilliten til tjenesten er høy.
Annonse

– Tre millioner er en stor milepæl, og det er viktig for samfunnet at så mange kan nås via en sikker digital kanal. Vi nyter stor tillit blant befolkningen, og er ydmyke over at så mange har valgt Posten til å ivareta deres behov for sikker kommunikasjon. Den tilliten skal vi fortsette å forvalte, sier Thomas Mathisen, leder for Digipost.

Blant de mellom 20 og 50 har tre av fire en digital postkasse. Videre har syv av 10 50-åringer og seks av 10 60-åringer digitale postkasser. Deretter avtar utbredelsen med alderen.

Annonse

Enkelt og sikkert
De fleste bruker i dag Digipost-appen på telefonen sin. Det er en måte å lese posten på som i tillegg til å være sikker, også er enkel. Videre har det blitt lettere å hjelpe hverandre med digital post. Nå kan familie eller andre vi stoler på gis tilgang til den digitale postkassen, slik at de som ønsker eller trenger hjelp med posten, kan få det.

– Gode brukeropplevelser kombinert med sikkerhet er nødvendig hvis vi skal klare å inkludere flere i det digitale samfunnet. Digitalt utenforskap og økningen i svindelforsøk på e-post og SMS viser at vi trenger sikre alternativer. Folk skal kunne stole på at innholdet de får tilsendt er ufarlig, og de skal kunne stole på at avsenderen er den de utgir seg for å være. Det kan de i Digipost, og det er det viktig at folk vet, sier Mathisen.

Byene mest digitale
Ifølge tall fra Digitaliseringsdirektoratet er det en større andel av innbyggerne i urbane kommuner som bruker digital post.

Oslo er på topp, og deretter følger Bodø, Bergen og Tromsø. I den andre enden av skalaen ligger distriktskommuner som Drangedal og Hjartdal i Vestfold og Telemark, samt Hattfjelldal og Beiarn i Nordland. Det finnes naturligvis unntak.

Store samfunnsgevinster
Regjeringens valg i 2014 av digitale postkasser der innbyggerne kan motta viktig post både fra offentlige og private avsendere har vært en vellykket strategi. I dag står offentlig og privat sektor for omtrent like mye digital post. Det har allerede gitt milliardgevinster for virksomhetene i tillegg til forenkling for innbyggerne.

– Digital postkasse er samfunnskritisk infrastruktur, og alle som er i stand til det burde kunne nås i en sikker digital kanal. Det er veldig bra at så mange nå har Digipost, og vi skal jobbe videre for å inkludere enda flere framover, lover Mathisen.

– STOR MILEPÆL: Sier leder for Digipost, Thomas Mathisen om passerte tre millioner brukere. (Foto: Posten)
Del:
Annonse