28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

Etter valget…

MENINGER: Kommunevalget er over og nytt kommunestyre i Øvre Eiker for perioden 2023-2027 er konstituert.
Annonse

Senterpartiet har denne kommunestyreperioden seks representanter i kommunestyret, to i formannskap, seks representanter fordelt på kommunens fire fagutvalg og leder av kontrollutvalget. Et valgresultat på 15,3 prosent i Øvre Eiker er det beste resultatet siden valget 1995 for Senterpartiet, foruten brakvalget i 2019.

I løpet av høsten har jeg løftet inn tre saker til kommunestyret. Det kalles interpellasjoner og representantforslag. Alle tre sakene stilte kommunestyret seg enstemmig bak.

Annonse

Den første saken handler om å styrke og omorganisere hjelpemidler til hjemmeboende. Senterpartiet har tidligere satt fokus på hjelpemidler til hjemmeboende, med spørsmål til administrasjonen og lagt inn midler i budsjettet. Nå har et enstemmig kommunestyre stilt seg bak å utarbeide en plan for endring og styrking av organiseringen av hjelpemiddelutlånet.

Skal kommunen klare å levere gode helsetjenester til innbyggerne nå og i fremtiden er hjelpemidler til rett tid og faglig tilpasset en viktig faktor.

Den andre saken handler om å se på muligheten for et parkeringshus i nærheten av togstasjonen i Hokksund. I Hokksund brukes det unødvendig mye sentrumsarealer på bakkeplan for å parkere biler, særlig for pendlere. Et parkeringshus vil kunne frigjøre verdifull plass til andre formål. Dette vil gi positive effekter for utvikling av Hokksund sentrum.

Den tredje saken som nå er vedtatt og prosess påbegynt er etablering av urnelund ved Fiskum kirkegård. Når urnelund på Fiskum er etablert starter prosessen for etablering av urnelund ved Bakke kirke. Det er gledelig å se engasjementet til Fiskum menighetsråd i forbindelse med saken.

Frem til kommunestyret 13. desember er det budsjettprosessen som opptar mye av tiden til det politiske miljøet. Et stramt kommunebudsjett har blitt lagt frem til politisk behandling. Så håper Senterpartiet at flertallet i kommunestyre vil støtte våre forslag denne budsjettrunden også.

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder Senterpartiet

Del:
Annonse