20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dropper Ullernskogen. F.v. Julie Vaage, Adrian Tollefsen, Trond Bermingrud og Kjell E. Grønbeck. (Foto: Privat)

Avslutter meklingen og legger bort Ullernskogen

Partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre har i dag besluttet å ikke gå videre med planene om å endre skogsarealene i Ullernskogen fra LNF til boligområde.
Annonse

Samarbeidspartiene har besluttet å trekke seg fra forhandlingene med statsforvalteren. Siden Ullernskogen utgjør hoveddelen av statens innsigelser – er det et håp om å komme i mål med arealdelen før årsskiftet.

Samarbeidspartiene har ikke hatt noe sterkt ønske om å realisere Ullernskogen, men har akseptert å forholde seg slik at de har kommet i posisjon for å forhandle med statsforvalteren, fordi Øvre Eiker selv ønsker kontrollen med sin arealpolitikk.

Annonse

Øvre Eiker kommune har i prosessen fram mot mekling med Statsforvalteren ikke lyktes i å komme fram til et omforent forslag med forslagsstiller, som i stor nok grad ivaretar de behov naboer, interessentgrupperinger og statlige myndigheter har til forslaget.

Høyre, FrP, KrF og Venstre vil derfor med det første ta initiativ til å avslutte meklingsprosessen og søke å få fram kommuneplanens arealdel til politisk behandling før årsskiftet, skriver de i en pressemelding.

Del:
Annonse