10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jon Erik Lund fra Gjensidigestiftelsen kunne torsdag kveld overraske Kjersti Kjelsrud og Helge Nilsen med to solide sjekker.

Overrasket foreninger med storstilt gaveutdeling

De visste det skulle skje noe og at det trolig vanket noen kroner i tildeling da Gjensidigestiftelsen inviterte til et lite møte på Fossesholm torsdag. Men at Fiskum Sanitetsforening og MS Eikerns venneforening skulle få så mye penger, hadde de ikke drømt om.
Annonse

Julaften kom tidlig til venneforeningen for MS Eikern og Fiskum Sanitetsforening i år. Julenisse for anledningen var Jon Erik Lund, som så mange ganger før har kommet på overraskelsesbesøk i Eiker-bygdene til ulike lag og foreninger.

I går inviterte han til Fossesholm og Helge Nilsen og Kjersti Kjelsrud fra de to foreningene, ante nok hva som skulle skje. Men det var to spente representanter som ikke hadde trodd de skulle gå hjem med hver sin sjekk på henholdsvis 280.000 til MS Eikerns venneforening og 200.000 kroner til sanitetsforeningen.

Annonse

Det var et stort antall søknader om støtte til Gjensidigestiftelsen denne høsten, men langt fra nok penger til å dekke behovet. Ifølge Jon Erik Lund var det søknader for nærmere 60 mill. kroner, mens de nå delte ut 8,3 mill. kroner til 48 prosjekter. Nåløyet for å bli med i «trekningen» er dermed rimelig smalt.

«Bryggegjengen»
MS Eikerns venneforening har nå rundt 200 støttemedlemmer, men like viktig som økonomisk støtte, er den dugnadsinnsatsen som legges ned. Nå er det etablert en egen «Bryggegjeng» som skal ta dette arbeidet et hakk videre.

Ifølge Helge Nilsen, som leder foreningen, er det mange oppgaver som skal løses av denne gjengen. Blant annet trenger brygga vedlikehold og det samme gjør brygga ved Sundhaugen. Og i dag var båten på sin siste tur ril Holtøya hvor det ble gjort grunnarbeider for en ny gapahuk.

I søknaden sin skriver venneforeningen:
Mange voksne savner en praktisk tilhørighet der de holder seg i form, får mestring, har det sosialt og deler praktisk kunnskap. Vi mener at tilbudet vårt har stor mulighet for å kunne avhjelpe ensomhet blant eldre som liker praktiske oppgaver i friluft og det sosiale går hånd i hånd med trening og praktiske oppgaver. Vi ser behovet for økt gruppetilhørighet som et alternativ til kafebesøk på bakerier og lite bevegelse. Prosjektet planlegger for oppstart 09.01.2024 frem til prosjektslutt 31.12.2025.

Vi ser for oss at etter disse to årene har vi klart å knytte Bryggegjengen opp mot flere av de andre frivillige lag og foreninger som båtforening, fiskevernforening etc. som ønsker å være med å bidra. Videre vi satt som mål å rekruttere tre frivillige ledere i arbeidet videre og som kan tilrettelegge, planlegge, inspirere og lede den økte medlemsgruppen rundt Eikern og Fiskumvannet.»

– Det er slike prosjekter vi leter etter sier Jon Erik Lund, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen, hvor økt synlighet og tilstedeværelse kan gi økt nærhet og raushet som bidrar til å ny aktivitet og nye positive sosiale relasjoner etableres. Å redusere utenforskap uansett aldersgruppe skaper økt samfunnsforståelse og bedre Folkehelse i enhver kommune, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Kjøpte falleferdig grendehus for ei krone
Fiskum Sanitetsforening kjøpte grendehuset fra kommunen for kun ei krone. Men bygget var i rimelig falleferdig tilstand og det er brukt stor emidler på å få det i stand igjen.

I dag er det stor aktivitet i huset til glede for innbyggerne på Fiskum. Ifølge leder gjennom en årrekke, Kjersti Kjelsrud, søkte de om 355.000 kroner til sitt prosjekt, men er overlykkelige over de 200.000 som nå kommer på konto. Og de vet hva de skal bruke pengene til.

I søknaden heter det:
Vi vil invitere innbyggere i område 3322 til felles hygge annenhver uke på ettermiddag (etter arbeidstid). Oppstart januar 01.01.2024 på Fiskum Grendehus. Her skal vi lage og servere måltider som kan spises av alle uavhengig av kulturer, og gjennomføre aktiviteter som fører til samhandling og dialog.

Opplæring gis av frivillige medlemmer som tilrettelegger for tilbud i ulike former for hobbyaktiviteter, førstehjelp, motivasjon, og dialog på tvers av kulturer. Opplæring vil skje fortløpende også med innleie av eksterne kursholdere til kurs og konferanser. Dette for at det skal føles som en belønning og gulrot for å rekruttere flere frivillige.

Vi ønsker derfor å skape en arena der mer daglige gjøremål som samtale og deling av et enkelt måltid, blir det som fører til et større samhold i bygda på tvers av alder og kultur. Prosjektet planlegger for 10 samlinger frem til 29.03.2025. For å kunne opprettholde tilbudet også etter prosjektperioden, ønsker Fiskum Sanitetsforening ved oppstart å innarbeide en liten egenandel.

Del:
Annonse