29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Heimevernet har soldater innen de aller fleste yrker og i morgen kan du støte på en helsearbeider i full uniform. (Foto: Forsvaret)

Derfor bruker helsearbeideren din militæruniform

6. desember kan du møte soldater i uniform som jobber på butikken, bilverksted, bussen, skolen, ordførerkontoret eller hos tannlegen. Du finner mennesker i alle yrkesgrupper som også er soldater i Heimevernet.
Annonse

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktigere enn noen gang å synliggjøre Heimevernet som en militær avdeling klar til å bistå i fred, krise og krig. Derfor deltar mange av Heimevernets soldater på Uniform på jobben-dagen 6. desember.

Slik viser de frem at vi har soldater over hele landet og i yrkesgrupper du kanskje ikke forbinder med Forsvaret. Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet, skriver de i en pressemelding.

Annonse

Flere oppdrag og operasjoner de siste årene har vist HVs relevans i krise. Derfor oppfordres alle soldater, befal og offiserer i Heimevernet til å bruke uniform på sin arbeidsplass eller studiested. Ved å stille opp på Uniform på jobben-dagen viser både arbeidsgivere og arbeidstagere forsvarsvilje og at de står sammen for å beskytte Norge. På kort varsel stiller Heimevernet opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det.

Markeringen er frivillig for soldatene å delta på og alle som bruker uniform denne dagen har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsgiver eller studiested.

Del:
Annonse