13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Byggebransjen er en utsatt næring hvor det fryktes å komme mange permitteringer og oppsigelser. (Illustrasjon)

Stabile ledighetstall for Drammen og Øvre Eiker

I november var 7.495 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. Det betyr at 2,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere. I Drammen og Øvre Eiker står ledigheten på stedet hvil.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 4.546 personer registrert som helt ledige i november. Det utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,8 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.763 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.732 personer registrert som delvis ledige.

Annonse

Sammenlignet med november i fjor, er nå 867 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 24 prosent. Bruttoledigheten har økt med 870 personer (+18 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I november var 1 732 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 174 personer (+11 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

I Drammen er det nå 1.193 helt ledige, noe som er to færre enn ved utgangen av oktober. Det er likevel 213 flere ledige i Drammen nå enn for ett år siden. I tillegg er det 278 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Tallene for Øvre Eiker også stabile. Det er nå 170 helt ledige og det er kun én færre enn ved utgangen av oktober. Her er det 31 flere ledige enn på samme tid i fjor. Det er i tillegg til de helt ledige også 59 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak.

– Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked med lav ledighet, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun forteller at Nav likevel følger ekstra med på enkelte bransjer.

– Bygg og anlegg er bransjen med flest helt ledige i Vest-Viken nå. Her er det også en tydelig økning i permitterte den siste tiden, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.085 nye ledige stillinger i november. Det er 14 prosent færre enn på samme tid i fjor. 737 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 385 er innen barne- og ungdomsarbeid og 287 er innen undervisning.

Del:
Annonse