24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Menighetsbladet legges ned på grunn av dårlig økonomi og mye arbeid.

Legger ned Menighetsbladet – har ikke penger

Øvre Eiker kirkelige fellesråd har bestemt seg for å legge ned Menighetsbladet. Julenummeret du nylig har fått i postkassen er derfor det siste. Årsaken er at det koster for mye penger å gi ut dette bladet.
Annonse

Fellesrådet hadde saken oppe på sitt møte 24. oktober. Etter en lang prosess for å se hva de kunne få til, ble det altså besluttet at bladet legges ned. Bakgrunnen er økonomien og inntektene gjennom «bladpenger» som de kaller det og sponsorer har gått ned de siste årene, melder bladet selv i sitt siste nummer.

I 2022 brukte fellesrådet 42.500 kroner for å fullfinansiere bladet og et tilsvarende beløp vil bli brukt på de tre numrene som kom ut i år. Men fellesrådet har anstrengt økonomi og sier de må foreta strenge prioriteringer.

Annonse

I løpet av 2024 skal det utarbeides en informasjonsplan for å se hvordan de kan dekke opp det behovet som Menighetsbladet dekket. Ikke alle er på nett, og undersøkelser viser at Menighetsbladet ble lest av mange.

Dette julenummeret av Menighetsbladet for Øvre Eiker med Bakke, Haug, Fiskum og Vestfossen menigheter er altså det siste du får i denne omgang.
Del:
Annonse