16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lasse Haugen står bak dette leserinnlegget. (Foto: Knut Erik Skistad)

KRONIKK: Håp, takknemlighet og fellesskap

MENINGER: Julehøytiden minner oss om betydningen av å stå sammen, spesielt når kulden biter og mørket omfavner. I et samfunn preget av travle liv og individualisme, gir juletiden oss anledning til å dyrke fellesskapet rundt oss. Fellesskapet er ikke bare et sted, det er en følelse av å høre til, av å være en del av noe større.
Annonse

For i hjertet av julehøytiden ligger ikke bare glitter og gaver, men også verdier som fellesskap, samhold, trygghet og kampen mot fattigdom. Fattigdom, ulikhet og urettferdighet får ansikter høytiden. Vi ser dem i matkøer. På gata. På offentlige kontorer. Noen ansikter synes ikke. De er fanget i ensomhet. Plassert «nederst ved bordet», og noen får ikke en gang plass der.

I disse dager med gavmildhet og refleksjon er det viktig å huske på at vår felles styrke ligger i samholdet og omsorgen vi viser for hverandre. La oss sammen forplikte oss til å skape et samfunn der ingen blir etterlatt i skyggene, der trygghet er en felles verdi og kampen mot fattigdom et kollektivt ansvar. I ånden av julehøytiden, må vi bygge broer, spre varme og skape et samfunn der hver enkelt kan feire jul med håp og verdighet, og evne å gå inn i et nytt år med håp.

Annonse

Takknemlighet er en viktig del av julehøytiden, og det er på sin plass å rette en stor takk til organisasjonene som gjør det lille ekstra for å hjelpe sine medmennesker. Frivillige og ansatte i veldedige organisasjoner legger ned en betydelig innsats for å bringe lys til de som kanskje befinner seg i mørket. Deres engasjement og dedikasjon fortjener vår dypeste respekt og takknemlighet, og innsatsen de legger ned, er selve ryggraden i fellesskapet vårt. De minner oss på at selv små handlinger, kan utgjøre en stor forskjell for enkeltmennesker og familier.

I dagens verden, preget av globale kriser og individuelle prøvelser, er håp mer enn bare et ønske. Det er en essensiell kraft som gir oss verktøy til å takle utfordringene. Håp gir oss evnen til å se utover øyeblikkets mørke og forestille oss en lysere fremtid.

I nedgangstider er håpet vår sterkeste allierte. Det er den indre kraften som inspirerer oss til å stå opp om morgenen, gjøre vårt beste og være med på å gjøre omgivelsene så gode som mulig. Det er viktig å ha trua og finne motivasjon, selv når verden virker mot oss.

Ja, det smerter når lommeboka slankes. Ja, det gir oss en knekk når matpriser øker, drivstoff er dyrt eller når strømregninga virker uoverkommelig, men vi skal komme over kneika.

Sammen. Som nasjon. Som lokalsamfunn og ikke minst som enkeltindivid og familie. Det må vi. For alternativet er kollaps, misnøye, mistenksomhet og et kaldt samfunn som setter oss langt tilbake.

Så, når morgendagen kommer, kan vi si: «Hei, hei, på tide og stå opp og endre verden.» Denne endringa kan skje i deg selv. I familien din. Rundt middagsbordet, eller i samtaler med venner og kjente.

Misnøye og oppgitthet med alt og alle tar fyr og får brensel når vi lar det dominere tankene våre. Vi trenger et 2024 hvor gløden tennes og hvor misnøye erstattes av motivasjon for å kjempe for det samfunnet vi ønsker å ha. Hvor samfunnsengasjementet øker og demokratiet styrkes. Kanskje skal et nyttårsforsett være å delta mer? I politikken. I frivilligheten. I organisasjonene. 

Vi er alle, mer eller mindre, i samme båt, og vi må ro i samme retning for å nå tryggere farvann. Denne fellesinnsatsen gir håp selv i de mest utfordrende tider, da vi ser at vi kan løfte hverandre når det trengs som mest.

Det vil komme en tid hvor motgang snus til medgang. Hvor håpløshet erstattes av optimisme. Hvor krig på kontinentet avsluttes, og hvor menneskeheten løfter blikket, og sammen skaper en fremtid hvor gårsdagens fiasko blir til morgendagens suksess.

Du er for betydningsfull til å la deg knekke. Samfunnet er for verdifullt til å forvitre. Fellesskapet vi har med hverandre, for stort og uvurderlig til å miste av syne.

Ta vare på hverandre. Finn håp. Vis takknemlighet. Spre varme og omsorg, og måtte 2024 bli året hvor vi bretter opp ermene, og finner de aller beste løsningene for deg som enkeltindivid og oss som samfunn.

Ønsker dere alle sammen en god jul og ett godt nytt år.

Lasse Haugen
Øvre Eiker Arbeiderparti
Leder

Del:
Annonse