25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nedbetalingslån har økt jevnt utover i 2023 og er den viktigste forklaringen til veksten i forbruksgjelden i 2023. (Foto: Shutterstock)

Forbruksgjelden økte med 9,5 mrd. i fjor

Til tross for en reduksjon på 1,0 mrd. i desember økte forbruksgjelden med 9,5 mrd. kroner i fjor. I 2023 økte nedbetalingslån med 6,7 mrd. og kredittkortgjelden med 2,8 mrd.
Annonse

1. januar var den totale forbruksgjelden i Norge på 160,4 mrd. som er en reduksjon på 1,0 mrd. (0,6 %) sist måned. I samme periode falt bruk av kredittkort med 1,3 mrd. (1,8 %).

Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) ble redusert med 1,4 mrd. (4,7 %) og utgjør 28,5 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden er uforandret og utgjør 42,2 mrd. Nedbetalingslån økte med 0,4 mrd. (0,5 %) til 88,7 mrd.

Annonse

– Det er positivt å se at julehandelen ikke medførte en ytterligere økning i forbruksgjelden, og at den rentebærende kredittkortgjelden er uforandret siden forrige måned. Høyere priser og rentekostnader har nok bidratt til en noe mer forsiktig bruk av kredittkort, sier daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon, Svein Ove Karstensen.

Nedbetalingslån og kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall, utgjør den rentebærende forbruksgjelden. Den samlede rentebærende gjelden økte med 0,4 mrd. (0,3 %) til 130,9 mrd. på grunn av økningen i forbrukslån.

Betalingskort utgjør 0,9 mrd. og falt med 10 prosent fra forrige måned.

Forbruksgjelden siste 12 måneder
I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 9,5 mrd. (6,3 %). Nedbetalingslån har økt med 6,7 mrd. (8,2 %) og kredittkortgjeld har økt med 2,8 mrd. (4,1 %). Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 2,5 mrd. (-5,6 %), samtidig som den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 5,2 mrd. (22,3 %). Samlet rentebærende forbruksgjeld har økt med 4,2 mrd. (3,3 %) siste tolv måneder.

– Nedbetalingslån er den viktigste årsaken til den markante veksten i forbruksgjelden i 2023. Til tross for økningen i kredittkortgjelden er det positivt å se at den rentebærende kredittkortgjelden har blitt redusert, siden denne har høyest rente, sier Karstensen.

Del:
Annonse