18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vedfyringen avlaster i vesentlig grad både strømproduksjon og strømledninger, noe som er særlig viktig i ekstra kalde perioder.

Nå kommer hardkulda: Vedfyring er viktig for Norges energiforsyning

Flere steder i landet er det de neste dagene varslet sprengkulde helt ned mot 35 minusgrader. For mange blir vedfyring blir helt avgjørende for å holde varmen. I Eiker-bygdene er det varslet ned mot 22 minus mot slutten av uka.
Annonse

– Mange nordmenn er nok ikke helt klar over hvor viktig vedfyring er for landets energiforsyning, spesielt i perioder med hardkulde, sier Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved Forum for vedprodusenter.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat for Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, bor rundt 3,6 millioner nordmenn i et hjem med ildsted. I tillegg teller vi ca. 450.000 hytter og fritidsboliger som i de aller fleste tilfeller fyrer med ved.

Annonse

– Vi nordmenn er glade i vedfyring, ikke minst når kulda slår til og strømprisene er på sitt høyeste. Ildsteder sørger for at folk kan velge vedfyring som alternativ til strømoppvarming, og det gir i tillegg svært god beredskap når strømmen svikter, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme.

Flere steder i landet opplever årlig langvarige strømbrudd, og da er vedfyring én av få tilgjengelige oppvarmingskilder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslo nylig oppdaterte beredskapsråd til nordmenn, der DSB-direktør Elisabeth Aarsæther sier folk bør være beredt på å klare seg uten strøm i én uke.

Netto varmebidrag fra vedfyring i 2022 var 3,47 TWh
Vedfyring bidrar også til vesentlig avlastning av landets strømproduksjon og ledningsnett. NVE har opplyst til Norsk Ved Forum for vedprodusenter at dersom Norge i en tenkt situasjon ikke hadde hatt vedfyring i svært kalde perioder, ville neppe strømnettet klart den ekstra belastningen som hadde oppstått.

Vedfyring bidrar også til mindre etterspørsel etter elektrisk kraft og virker dermed prisdempende på strømprisen.

– Det er viktig å være klar over at vedovnene har meget stor varmeeffekt. Vedfyring reduserer derfor belastningen på strømledningene og er særlig viktig under ekstra kalde perioder som vi nå går i møte. For i hardkulde belastes strømledningene meget sterkt, forteller Stranna Larsen.

– Sammenligner vi eksempelvis vedfyring med energibidraget fra planlagte gigantiske vannkraftanlegg er det enkelt å se vedens store betydning for energiforsyningen i Norge.

Børud istemmer at vedfyring representerer et enormt potensial som kan utløses raskt.

– Nordmenn henter ut 3,47 TWh fra vedfyring hvert år, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Denne varmemengden kan direkte sammenlignes med alternativ bruk av elektrisk strøm til oppvarming. Med utskifting av alle ikke-rentbrennende ovner som er mer enn 20 år gamle kan vi trolig også tredoble energiproduksjonen i norske husholdninger til 15 TWh, sier Børud.

Del:
Annonse