22. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dag to i rettsaken mot Anders Besseberg fra Vestfossen var satt av til hans forklaring, men den fortsetter i morgen.

Besseberg-saken dag to i retten: Med egen forklaring

Rettssal 2 i Hokksund var som ventet, fullsatt, også i dag; både av presse, støttespillere og andre aktører. Anders Besseberg har ikke uttalt seg offentlig om anklagene mot ham siden midten av 2018 og siden 2021 har han ikke villet la seg avhøre. I dag var det hans tur til å gi sin versjon av saken, noe han virket mer enn klar for å gjøre.
Annonse

Før det var klart for Bessebergs frie forklaring, fortsatte hans advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort onsdag morgen sine merknader i forbindelse med aktors innledningsforedrag.

Hjort var spesielt opptatt av det som foreligger av samtidsdokumentasjon i saken mot Besseberg, herunder diverse medieoppslag, som viser at Anders Besseberg var godt likt blant utøvere og andre profiler innenfor skiskyttermiljøet, også i deler av perioden tiltalen omfatter.

Annonse

Hjort viste blant annet til at den tidligere norske skiskytterpresidenten, Tore Bøygard, uttalte til media at han selv hadde vært en aktiv pådriver, både overfor Besseberg direkte, men også andre nasjoner og personer, for å få Besseberg til å ta gjenvalg som president i det internasjonale skiskytterforbundet.

Bøygard uttalte til media i 2010 at han var fornøyd med at Anders Besseberg ble gjenvalgt som president i IBU, for fire nye år. Bøygard har i senere tid, imidlertid vært langt mer kritisk til Anders Besseberg og er blant aktoratets 25 vitner i straffesaken.

Avslutningsvis konkluderte advokat Hjort, ikke uventet med at «det ikke er grunnlag for Økokrims narrativ i saken» og at Besseberg ville forklare seg nærmere om dette i sin forklaring.

Var godt forberedt
På vei til vitneboksen hadde Besseberg med seg en svart dokumentmappe som inneholdt så og si hele hans forklaring, håndskrevet, omlag 60 sider. Besseberg fortalte innledningsvis litt om seg selv, herunder kort om sin oppvekst, utdanning og virke, frem til i dag, før han gikk over til en systematisk gjennomgang og forklaring rundt de enkelte tiltalepunktene. Besseberg pratet klart og tydelig gjennom hele forklaringen, og virket forholdsvis «frempå».

Den mye omtalte Omega-klokken skal ifølge Besseberg selv være en gave i anledning hans 65-årsdag. Besseberg forklarte seg også om de andre klokkene i tiltalen. Han kunne fortelle at han oppfattet disse som gaver og at han ikke følte på at det var forventet motytelser fra ham – med unntak av klokken fra Alexander Tikhonov. 

Besseberg fremholder at han ikke har spesielt greie på klokker, utover at de skal vise korrekt tid. Han sier han ikke tenkte noe mer på verdien av klokkene før han ved en anledning så en tilsvarende klokke på flyplassen i Geneve. I etterpåklokskapens lys innser han imidlertid at han burde ha undersøkt verdien av gavene han mottok, grundigere.

Besseberg forklarer også at hans lederstil og sterke meninger, ifølge ham, naturlig nok har skaffet ham noen uvenner, men at han ikke ser på seg selv som noen diktator innad i IBU. Besseberg ser tvert imot på egen lederstil som positiv og nødvendig. Besseberg tar imidlertid selvkritikk for eksempelvis ikke å ha opprettet en egen etisk komité innad i IBU.

Anders Besseberg avviser på det sterkeste de punktene i tiltalen som omhandler omgang med prostituerte. Besseberg på sin side fremholder at kvinnene det vises til har vært attacheer og tolker. Han viser til noen konkrete episoder og kan til en viss grad forstå at det for andre kan oppfattes noe annerledes enn hva som faktisk var tilfelle.

Han kunne huske en konkret kvinne ved ett tilfelle som han aldri riktig fikk greie på hva hun skulle ha for misjon. Hun skal ha banket på hotellrommet hans en kveld, og forstod ikke særlig engelsk, ifølge Besseberg, som fremholder at hun var inne på rommet, toppen et par minutter. Besseberg la seg deretter for å sove, da han hadde hatt en lang reise og hadde en rekke gjøremål dagen etter.  

Mot slutten av sin frie forklaring, som forøvrig fortsetter i morgen tidlig, ønsket Besseberg å si noe vedrørende funnet av kontanter hjemme på gården hans, til tross for at kontantene ikke lenger er en del av tiltalen mot ham, noe også rettens administrator påpekte.

Anders Besseberg forklarer at han har opplevd fokuset på kontanter som en enorm belastning og videre at han føler på at «det har vært en av de store grunnene til den store forhåndsdømmingen av meg, det at jeg skal ha mottatt store kontantbeløp for å skjule russisk doping».

I morgen venter en langt tøffere dag for den tiltalte 77 år gamle Anders Besseberg fra Vestfossen. Da er det tid for aktoratets utspørring store deler av dagen.

Del:
Annonse